Selasa, 04 Desember 2012

NOGO DINO

Nogo Nogo dino wis dadi tembung umum mungguh wong jowo.
Aku dhewe ora mudheng, ngopo kok diarani nogo ?!..
Kok ora diarani macan utowo gajah umpamane..
Hehehe..
Sakngertiku Nogo dino iku kanggo petungan wong lelungan.
Tegese yen lelungan ojo nganti marani panggone nogo.
Petungane Nogo dino iku werno werno, ono sing miturut dinone, ono sing miturut pasarane, utowo miturut neptu dino lan pasaran.
Ugo ono maneh nogo sasi, nogo tahun lan nogo jatingarang.
Yen nogo dino, nogo pasaran lan nogo neptu panggone pindhah saben dinane, ora koyo nogo sasi,nogo tahun lan nogo jatiungarang sing pindhahe saben telung sasi pisan.
Koyo mangkene panggone nogo dino :

Akad : Kidul.
Senen : Kidul kulon.
Seloso : Kulon.
Rebo : Lor Kulon.
Kemis : Lor, Lor wetan.
Jumah : Wetan
Setu : Kidul Wetan

Panggone nogo pasaran :

Kliwon : Tengah.
Legi : Wetan.
Paing : Kidul.
Pon : Kulon.
Wage : Lor.

Panggone nogo miturut neptu dino lan pasaran :
Neptu dino lan neptu pasaran dijumlah yen ketemu :

7,12,17 : Nogo ono Lor Wetan.
8,13 : Nogo ono Lor Kulon.
9,14 : Nogo ono Kidul Kulon.
10,15 : Nogo ono kidul Wetan.
11,16,18 : Nogo ono wetan.

Panggone Nogo sasi (Ngalihe saben telung sasi) :

Poso, Sawal, Selo : Kidul.
Besar, Suro, Sapar : Kulon.
Mulud, Bakdamulud,Jemadilawal : Lor.
Jemadilakir, Rejeb, Ruwah : wetan.

Panggone nogo tahun (Ngalihe saben telung sasi) :

Besar, Suro, Sapar : Lor.
Mulud, Bakdamulud, Jemadilawal : Wetan.
Jemadilakir, Rejeb, Ruwah : Kidul.
Poso, Sawal, Selo : Kulon.

Panggone nogo jatingarang (Ngalihe saben telung sasi) :

Suro, Sapar, Mulud : Wetan.
Bakdomulud, Jemadilawal, Jemadilakir : Kidul.
Rejeb, Ruwah, Poso : Kulon.
Sawal, Selo, Besar : Lor.

Prayogane den weruhi, Sakabehing kaperluan ojo nganti marani panggone nogo, luwih luwih yen tumbuk antane nogo taun lan nogo jatingarang.
Dene tumbuke nogo taun lan nogo jatingarang iku ono ing sasi Besar, Mulud, Jemadiulakir lan Poso....

NEPTUNING DINA NEPTUNING PASARAN

NEPTUNING DINA NEPTUNING PASARAN Ahad = 5 Legi = 5 Senen = 4 Pahing = 9 Selasa = 3 P o n = 7 Rabu = 7 Wage = 4 Kemis = 8 Kliwon = 8 Jum’at = 6 Sabtu = 9 DINA KALAHIRAN SARTA PANGURIPANE Minangka pinuju kalairanipun kapendhet saking gunggungipun neptu dinten lan pasaran, lajeng dipun wuwuhi kalawan neptunipun sasi : muharram neptunipun setunggal Rajab neptunipun tiga Shafar neptunipun tiga Sya’ban neptunipun gangsal Rabi’ulawal neptunipun sekawan Ramadhan neptunipun enem Rabi’ulakhir neptunipun enem Syawal neptunipun setunggal Jumadi’lawal neptunipun pitu Zulkaidah neptunipun kalih Jumadi’lakhir neptunipun kalih Zulhijjah neptunipun sekawan Kapendhet saking neptunipun sasi kalairan, Sakmenika gunggungipun wau menawi langkung saking 10, lajeng ditilar 9, pinten sisanipun. Menawi sisa : 1. 2 utawi 6, menika wiji Lor, kang dados panguripanipun dagang, sanadyan kalih liya- liyanipun sampun benten kaliyan dagang. 2. 3 utawi 5, menika wiji kilen, panguripanipun laku Santri, sanadyan kalih liya- liyanipun, sampun benten kaliyan saking laku Santri. 3. 1 utawi 4, menika wiji Wetan, panguripanipun lakui priyayi, sanadyan kalih liya-liyanipun, sampun benten kaliyan saking laku Priyayi. 4. 7 utawi 8, menika wiji Kidul, panguripanipun among tani, sanadyan kalih liya- liyanipun, sampun benten kaliyan among tani. 5. 9, menika dipun wastani : tanpa tenggak tanpa siran, inggih menika wiji Raja, watakipun boten kenging dipun perintah, malah mrentah. PETUNG PANCA SUDA WATAKING MANUNGSA SAKA DINA KALAIRANE Dina Ahad Legi : Sumur Sinaba Paing : Wasesa Sagara Pon : Bumi Kapethak Wage : Satria Wibawa Kliwon : Lebu Katiyub Angin Dina Kemis Legi : Satria Wibawa Paing : Lebu Katiyup Angin Pon : Satria Wibawa Wage : Tunggak Semi Kliwon : Bumi Kapethak Dina Senen Legi : Tunggak Semi Paing : Wasesa Sagara Pon : Sumur Sinaba Wage : Wasesa Sagara Kliwon : Satria Wirang Dina Jum’at Legi : Satria Wirang Paing : Tunggak Semi Pon : Lebu katiyup Anging Wage : Sumur Sinaba Kliwon : Wasesa Sagara Dina Selasa Legi : Wasesa Segara Paing : Satria Wirang Pon : Satria Wibawa Wage : Lebu Katiyub Angin Kliwon : Sumur Sinaba Dina Sabtu Legi : Bumi Kapethak Paing : Satria Wibawa Pon : Wasesa Sagara Wage : Satria Wirang Kliwon : Tunggak Semi Dina Rebo Legi : Sumur Sinaba Paing : Wasesa Segara Pon : Bumi Kapethak Wage : Satria Wibawa Kliwon : Lebu Katiyub Angin * Nyuwun gunging pangaksami bilih wonten ngandhap punika mawi Basa Jawi ngoko. PETUNG PANCASUDA Kangge nikahake temanten. Ing ngisor iki petungan ala beciking dina kang prayoga kapilih utawa sinirik lamun arep nikahake panganten, miliha dina kang becik kanggo nikahan. Anjupuka neptuning dina lan neptuning pasaran ginunggung, ananging neptu-neptu mau kudu awewaton neptu-neptu kang kang tumrap petungan Pancasuda- Ringkes, yakuwi: NEPTUNING DINA NEPTUNING PASARAN Ahad neptune 3 Legi neptune 2 Senen neptune 4 Pahing neptune 3 Selasa neptune 5 P o n neptune 4 Rabu neptune 6 Wage neptune 5 Kemis neptune 7 Kliwon neptune 1 Jumat neptune 1 Sabtu neptune 2 Lamun gunggungan saka neptuning dina lan neptuning pasaran mau tinemu wilangan : 1. 7, iku tiba petungan : Nuju Padu, watake panganten utawa wong tuwane tansah tukar padu nganti salawase . 2. 2 utawa 8, iku petungan : Demang Kandhuruhan, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu lara. 3. 3 utawa 9, iku petungan : Sanggar Waringin, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu bungah lan seneng. 4. 4 utawa 10, iku petungan : Mantri Sinaroja, watake panganten utawa wong tuwane sok nemu karaharjan lan kasenengan. 5. 5 utawa 11, iku petungan : Menjangan Ketawan, watake panganten utawa wong tuwane sok kelangan utawa wong akeh sok ana kang duwe niat ala marang dheweke. 6. 6 utawa 12, iku petungan : Nuju Pati, watake panganten ora suwe, bakal pegat mati utawa pegat urip, tur akeh kasusahan kang tinemu. SEJARAH DINTEN PEKENAN WULAN TAUN PAWUKON SA’AT TUWIN WINDU Kanjeng Nabi Idris saweg jumeneng Nata wonten ing nagari Malebari, punika karsa angleluri, anulad amastani dinten. Semanten etanging taun surya 1020 taun awit saking Kanjeng Nabi Adam. Ing ngandhap punika pratelanipun dintenSamsu, Kammar, Marih, ‘Atarit, Mustari, Johar lan Jokal Punika panganggitipun dinten ingkang kaping sepisan. Nomer kekalih Kanjeng Nabi Idris, saweg jumeneng Nata wonten nagari ing Babel, lajeng Kanjeng Sultan Harmasulhakim, karsa anganggit amastani adamel dinten malih, anuju ing taun surya 1028. Ing ngandhap punika pratelanipun dinten Awal, Ahwal, Dibar, Jibari, Munisa, ‘Arobah lan Sayar. Punika panganggitipun dinten ingkang kaping kalih. Ing ngandhap punika etangan warsa: # Kamal # Sur # Joja # Sirtan # ‘Asat # Sunbullah # Mijan # ‘Akrab # Kus # Jadi # Dalwi # Kut Wonten ing P. Jawa ingkang jumeneng Nata Sri Maha Raja Buddhawaka, negari ing Gilingwesi, anenulad anganggit dinten, ingakng setunggal dinten 5, kekalih dinten 7, tetiga wanci 5 dipun wastani sa’at, sakawan masa, panganggitipun Resi Raddhi sakawan wau sinangkalan : Masa angler manglar (taun 296). Dinten 5 Legi Paing Pon Wage Kliwon Dinten 7 Radite Soma Anggara Buddha Respati Sukra Saniscara Wanci 5 kawastanan sa’at Maheswara Bisnu Brahma Sri Kala Masa 12: Kartika Pusa Manggasri Sitra Manggakala Naya Palguna Wisaka Jita Srawana Padrawana Asuji Jumeneng Ratu Rama ing Ayodya, Kraton binathara, ambawahaken tanah Hindhu sadaya, pujangga tetiga, sami anganggit lambang piyambak- piyambak, dipun wastani windu, panganggitipun windu, empu tetiga wau, sinangkalan : Rasa warna suci (446) Windu anggitanipun Resi Walmiki: Windu Adi Windu Sancaya Windu Kunthara Windu Sangara Windu Kawanda Windu Wahana Windu Sangkaya Windu Pranila Windu Tirta Windu Antara Windu Manggada Windu Murka Windu anggitanipun Resi Wisakarma : Windu Kawanda Windu Wahana Windu Sangkara Windu Pranila Windu Tirta Windu Tirta Windu Manggada Windu Murka Windu anggitanipun Resi Wasusarma Windu Kararti Windu Kara Windu Setra Windu Karta Windu Praniti Windu Pranila Kanjeng Nabi Muhammad S.a.w punika inggih karsa anenulad, amastani adamel dinten utawi wulan taun, panganggitipun nalika yuswa 33 taun, taksih jumeneng wonten ing Mekkah, sareng yuswa 40 taun pindhah dhumateng nagari ing Madinah ing warsa Je jumeneng wonten nagari ing Madinah 25 taun seda, lajeng kasarekaken kadhaton ing Madinah.Amangsuli cariyos panganggitipun ing dinten wulan taun, sinangkalan : Tata pandhita gati (575) Dinten 7 : Ahad Isnain Salasa Arbaa Khamis Jum’at Sabtu Taun 8 : Wawu Jimakhir Alip Ehe Jimawal Je Dal Be Wulan 12 : Sura Sapar Mulud Rabi’ulawal Rabi’ulakhir Jumadilawal Jumadilakhir Rajab Sa’ban Ramadhan Syawal Dzulka’idah Besar..

Senin, 03 Desember 2012

RAMA ,SHINTA,dalam episode CINTA YANG HILANG

Minggu, 02 Desember 2012

Tanggal Masehi : 3 Desember 2012, Senin Soma


SUGENG SUMUNARING CONDRO ING MADYANING RATRI,KAIRING SUMUNARING KARTIKA KANG TANSAH EDI PENI..RAHAYU SAGUNG DUMADI.

Tanggal Masehi : 3 Desember 2012, Senin Soma
Tanggal Jawa : 19 Suro 1946, Senen Legi
Tanggal Hijriah : 19 Muharram 1434
Dina, Pasaran : Senen, Legi
Windu, Lambang : Kuntara, Langkir
Warsa : Jimakir
Wuku : Bala
Môngsô : Kapitu-Palguna (22/11 s/d 02/02)
Sadwårå/Paringkêlan : Aryang
Haståwårå/Padewan : Uma
Sångåwårå/Padangon : Wurung
Saptåwårå/Pancasuda : Tunggak Semi
Rakam : Nuju Pati
Paarasan : Lakuning Angin.

Perwatakan berdasarkan Weton dan Wuku
Watak berdasarkan weton
Dina : Senen
Selalu berubah, indah dan banyak mendapatkan simpati.
Pasaran : Legi
Bertanggung jawab, murah hati, enak dalam pergaulan, selalu gembira seperti tidak pernah susah, sering kena fitnah, kuat tidak tidur malam hari, berhati-hati namun sering bingung sendiri, bicaranya berisi. Banyak keberuntungan dan kesialannya.
Haståwårå/Padewan : Uma
Berbelas kasih, susah, jahil.
Sadwårå : Aryang
(Manusia) Pelupa.
Sångåwårå/Padangon : Wurung
(Api) Tidak sabaran, bersemangat dalam mencapai cita-cita.
Saptåwårå/Pancasuda : Tunggak Semi
Rejekinya selalu ada, akan habis tetapi mendapatkan lagi.
Rakam : Nuju Pati
Banyak sial dan apesnya.
Paarasan : Lakuning Angin
Pandai membuat orang senang, meankutkan kalau marah.
Watak berdasarkan wuku
Wuku : Bala

Dewa Bumi : Bethari Durga.
Dipengaruhi watak Durga : tidak memiliki rasa takut dengan semua orang.
Pohonnya Cemara : Banyak bicara, suka menyombongkan kedudukan, cenderung berbuat yang tidak baik.
Burungnya Ayam Alas : disenangi orang berpangkat.
Bala sarwa tiba ing sela mangsa (selalu jatuh di tenggang waktu) : sering membuat keributan.
Aralnya : kena santet dan bisa / racun.
Sedekah / sesaji : Nasi dang-dangan beras sepitrah, lauknya ayam hitam mulus dipanggang, sayuran 7 macam.
Do'anya : rajukna, slawatnya : uang satu uwang (sauwang).
Kala Jaya Bumi : ada di barat laut menghadap ke tenggara.
Saat wukunya berjalan, selama 7 hari, sebaiknya menghindari bepergian yang menuju ke arah barat laut.
Bala ibaratnya pendeta kelaparan : orang baik yang jauh dari rejeki.
Wuku Bala baik untuk mengunjungi teman, menjadi utusan, membantu mempertemukan orang yang sedang berunding.
Tidak baik untuk mengajarkan ilmu, mewejangkan ilmu kebatinan dan memperbaiki apapun.

PUASA WETON.
Mulai dari hari
3 Desember 2012
19 Suro 1946, Senen, Legi

7 Januari 2013
24 Sapar 1946, Senen, Legi

11 Pebruari 2013
30 Mulud 1946, Senen, Legi

18 Maret 2013
6 Jumadil Awal 1946, Senen, Legi

22 April 2013
11 Jumadil Akhir 1946, Senen, Legi

27 Mei 2013
17 Rejeb 1946, Senen, Legi

1 Juli 2013
22 Ruwah 1946, Senen, Legi

5 Agustus 2013
28 Poso 1946, Senen, Legi

9 September 2013
4 Dulkaidah 1946, Senen, Legi

14 Oktober 2013
9 Besar 1946, Senen, LegI

DINA ALA ING SASI DESEMBER
Tanggal Masehi : 2 Desember 2012
Tanggal Jawa : 18 Suro 1946, Minggu Kliwon
Sadwara - Wuku: Tungle, Bala
Dina Ala: Sangar Tanggal

Tanggal Masehi : 3 Desember 2012
Tanggal Jawa : 19 Suro 1946, Senen Legi
Sadwara - Wuku: Aryang, Bala
Dina Ala: Samparwangke

Tanggal Masehi : 5 Desember 2012
Tanggal Jawa : 21 Suro 1946, Rebo Pon
Sadwara - Wuku: Paningron, Bala
Dina Ala: Sarikagung

Tanggal Masehi : 11 Desember 2012
Tanggal Jawa : 27 Suro 1946, Selasa Wage
Sadwara - Wuku: Paningron, Wugu
Dina Ala: Sengkan

Tanggal Masehi : 12 Desember 2012
Tanggal Jawa : 28 Suro 1946, Rebo Kliwon
Sadwara - Wuku: Uwas, Wugu
Dina Ala: Sengkan

Tanggal Masehi : 15 Desember 2012
Tanggal Jawa : 1 Sapar 1946, Setu Pon
Sadwara - Wuku: Aryang, Wugu
Dina Ala: Naas Tanggal

Tanggal Masehi : 18 Desember 2012
Tanggal Jawa : 4 Sapar 1946, Selasa Legi
Sadwara - Wuku: Uwas, Wayang
Dina Ala: Taliwangke

Tanggal Masehi : 28 Desember 2012
Tanggal Jawa : 14 Sapar 1946, Jemuwah Legi
Sadwara - Wuku: Wurukung, Kulawu
Dina Ala: Sengkan

Tanggal Masehi : 30 Desember 2012
Tanggal Jawa : 16 Sapar 1946, Minggu Pon
Sadwara - Wuku: Uwas, Dukut
Dina Ala: Kaladite

TANGGAL SLAMETAN UNTUK YG SUDAH MANGKAT.
Tanggal Wafat :
3 Desember 2012
19 Suro 1946, Senen, Legi
Selametan 40 Hari
12 Januari 2013
29 Sapar 1946, Setu, Legi
Selametan 100 Hari
13 Maret 2013
1 Jumadil Awal 1946, Rebo, Legi
Selametan Pendhak Pisan - I
22 Nopember 2013
18 Suro 1947, Jemuwah, Kliwon
Selametan Pendhak Pindho - II
11 Nopember 2014
18 Suro 1948, Selasa, Wage
Selamatan Nyewu
30 Agustus 2015
15 Dulkaidah 1948, Minggu, Legi.
  • MITURUT entar entarane SRI SADHANA putrane batara wisnu ing tanah jawa..turun kaping 9 saking syang hyang adhama.(nabi adam as)..SENIN LEGI NAPTU..9.*naptu=9..umur 6-11th isi 2..12-17 th isi 5...18-23th isi 1,..24-29th isi 0, 30-35th isi 4, 36-41th isi 1, 42-47th isi 4, 48-53th isi 0, 54th -ahir hayat...isi 1...