Rabu, 14 Februari 2018

TARIKH KEDIRI

TARIKH KEDIRI 


PEMBUKAAN.
RAHAYU SAGUNG DUMADI.SALAM NUSANTARA JAYA,SALAM BHINEKA TUNGGAL IKA. Menurut Kitab PUSTAKA RAJA.PURWA (GUBAHAN R,NGABEHI RANGGA WARSITA, DARI RAJA KEDIRI ,SRI AJI JAYABAYA).Kerajaan Pertama DI Dunia Bernama KUSNIA MALEBARI ,Yang Menjadi Raja Adalah NABI ADAM AS,(SYANG HYANG ADAMA) Kemudian Kerajaan ADAM Ini Di Wariskan Kepada Putranya Yang Bernama SAYIDINA KANIRARAS.Sedangkan Putra NABI ADAM Yang Lain Adalah NABI SIS AS(SYANG HYANG SYTA) Yang Menurunkan RAJA RAJA NUSANTARA ,Kerajaan NUSANTARA Yang Pertama Adalah DIPULAU JAWA(Pulau Panjang Yang Membentang DariI Sumatra Hingga BALI ,Saat Itu Masih Satu Daratan),,Tepatnya DiPuncak ARGODUMILAH GUNUNG MAHENDRA (G ,LAWU /Sekarang Perbatasan JAWA TENGAH DAN JAWA TIMUR),Nama Kerajaanya Adalah KAHYANGAN ARGADUMILAH Yang MenjadiI MAHARAJA Adalah BATARA GURU.(SRI PADUKA MAHADEWA BUDA).Putra SANG HYANG TUNGGAL ,Putra SANG HYANG WENANG,Putra SANG HYANG NURASA,Putra SANG HYANG NUR CAHYA,Putra SANG HAYANG SYTA(NABI SIS) Putra ADAM.Ribuan Tahun Yang Lalu Sebelum Ada-Nya Tahun Masehi.Kemudian KERAJAAN Itu Berganti Nama Menjadi KERAJAAN MEDHANG KAMULAN..Yang Artinya CAHAYA PERMULAAN.,Peninggalan KERAJAAN Ini Selaras Dengan Banyak Bukti Yang Di Temukan Di Sekitar Wilayah Itu ,Yaitu FOSIL MANUSIA PURBA Di Museum Trinil Dan sangiran (Yang Dimaksud adalah Fosil manusia asli keturunan Nabi adam as.Bukan manusia keturunan Kera seperti pendapat ilmuwan barat Carles Darwin dengan Teori Evolusinya,semua kitab suci membantah teori evolusinya Carles Darwin.Namun Semua Kitab Suci Mendukung Teori Proses Menuju Kesempurnaan Bahwa Tuhan Menciptakan Manusia Adam Dan Keturunannya itu sempurna Dan BINATANG PURBA Di Sekitar Kaki GUNUNG LAWU Para Ahli Sejarah PURBAKALA Sepakat Bahwa Manusia JAWA Adalah Manusia Tertua Di DUNIA Ini,Sebelum Ada Penemuan Bukti Yang Mematahkan Bukti Bukti Yang Ada Sekarang ,Menandakan Ada Peradaban KUNO Di JAWA 2 Juta Tahun Yang Lalu, Meganthropus palaeojavanicus,Penduduk Asli JAWA Adalah Kaum JAWATA(KETURUNAN DEWA/SANG HYANG).Inilah Yang Disebut Asli Orang JAWA./TIYANG JAWI (TI-HYANG -JAwa-WIwitan).Para Jawa-ta Yang Dimaksud adalah Manusia Asli Keturunan Adam as Yang mempunyai Derajat yang tinggi yaitu Kadewatan/Sang Hyang.

SRI PADUKA MAHADEWA BUDA ( BATARA GURU/MANIKMAYA) Mempunyai 5 Orang Putra yang terlahir dari Permaisurinya yaitu DEWI UMA.kelima putranya tersebut bernama .

1.BATARA SAMBU/SANG HYANG SAMBU.Mendirikan KERAJAAN Di GUNUNG RAJA BASA (saat ini adalah didaerah SUMATRA Sebelah Selatan).KERAJAAN-NYA Bernama MEDANG PRAWA.Kemudian BATARA SAMBU/SANG HYANG SAMBU Bergelar SRI MAHA RAJA MALDEWA.Yang kemudian menurunkan Generasi Asli Sumatra.

2.BATARA BRAHMA/SANG HYANG BRAHMA, Mendirikan KERAJAAN DI GUNUNG MAHERA (Saat ini adalah wilayah BANTEN), KERAJAAN-NYA Bernama MEDANG GILI ,BATARA BRAHMA /SANG HYANG BRAHMA Bergelar SRI MAHA RAJA SUNDA.Yang kelak ia berbesan dengan BATARA WISNU (SRI MAHA RAJA SUMAN RAJA MEDANG PURA DI GUNUNG GORA ).Yang melahirkan Generasi ASLI SUNDA (PA-RA-HYANG-AN),Dan Generasi ASLI JAWA (JAWA-TA) Atau TIYANG JAWI (TI-HYANG JAwa- WI-wItan).KERAJAAN MEDANG GILI Kelak berubah namanya menjadi KERAJAAN GILINGAYA.Dan kemudian KERAJAAN GILINGAYA Berubah namanya menjadi KERAJAAN GILING WESI Yang kelak KERAJAAN GILING WESI Ini diperintah oleh seorang RAJA bernama PRABU WATU GUNUNG/Atau RADEN RADITE/SANGKURIANG.Yang seluruh nama keluargannya di abadikan dalam penanggalan kuno atau KALENDER (KALA-IDER).yang diciptakan oleh BEGAWAN RADI/BATARA SURYA.

3.BATARA WISNU /SANG HYANG WISNU.Mendirikan KERAJAAN DI GUNUNG GORA (Sekitar tegal jawa tengah lokasin saat ini).KERAJAAN-NYA Bernama MEDANG PURA,BATARA WISNU/SANG HYANG WISNU,Bergelar SRI MAHA RAJA SUMAN.,Yang kelak berbesan dengan BATARA BRAHMA/SANG HYANG BRAHMA/SRI MAHA RAJA SUNDA.ang melahirkan Generasi ASLI SUNDA (PA-RA-HYANG-AN),Dan Generasi ASLI JAWA (JAWA-TA) Atau TIYANG JAWI (TI-HYANG JAwa- WI-wItan).

4.BATARA INDRA/SANG HYANG INDRA,Mendirikan KERAJAAN DI GUNUNG MAHAMERU (jawa timur).KERAJAAN-NYA Bernama MEDANG GANA.BATARA INDRA/SANG HYANG INDRA ,Bergelar SRI MAHA RAJA SAKRA.Yang kelak juga menurunkan generasi ASLI JAWA (JAWA-TA) Atau TIYANG JAWI (TI-HYANG JAwa- WI-wItan).

5.BATARA BAYU/SANG HYANG BAYU.Mendirikan KERAJAAN DI GUNUNG KARANG (di pulau BALI lokasisaat ini).BATARA BAYU/SANG HYANG BAYU,Bergelar SRI MAHA RAJA BIMA.Yang kelak menurunkan Generasi ASLI BALI.

PUlAU JAWA (Yang dimaksud adalah pulau panjang yang membentang dari bhumi aceh hingga bali pada waktu itu daratan masih menyatu.) kini telah dihuni oleh KELUARGA BESAR KAUM JAWATA/SANG HYANG Keturunan dari SANG HYANG NURCAHYA/SAYID ANWAR Putra SANG HYANG SYTA /NABI SIS AS.Putra SANG HYANG ADAMA/SANG HYANG JANMA WALIJAYA/NABI ADAM AS.Ribuan tahun sebelum tahun masehi dan sebelum AJI SAKA Datang ke pulau jawa .
Sedangkan Orang Orang Yang Dibawa AJISAKA Kepulau JAWA Adalah 20.000 Orang Dari Negri RUM,Yang Kemudian Mati Semua,Hanya Tersisa 2O Orang,Yang Kemudian Pulang Kembali Ke NEGRI RUM ,EXPEDISI Ke PULAU JAWA Yang Kedua ,AJISAKA Membawa 20,000 Orang Terdiri Dari Bangsa KELING,SIAM,Dan BENGGALA,Yang Kemudian Di Tambah Oleh BANGSA RUM Pada EXPEDISI Ke Tiga KEPULAU JAWA Atas Perintah RAJA OTTO Dari I RUM.Sehingga Kini Penduduk PULAU JAWA Terdiri Dari Berbagai RAS SUKU BANGSA..(penduduk Jawa yang terdiri dari Bangsa Keling ,Siam,Benggala,dan Rum,itu bukan asli keturunan JAWATA atau garis keturunan dari dari Nabi Sis As (SANG HYANG SYTA),yang menurunkan Sayid Anwar atau Sang Hyang Nurcahya..melainkan adalah keturunan dari putra Nabi Adam yang lain,.namun ahirnya beranak pinak menjadi penduduk Jawa atau( Rakyat ),yang mengabdi kepada RAJA RAJA JAWA Yang Memang Keturunan para JAWATA./SANG HYANG. ,,DEWATA CENGKAR Bukanlah Raja Pertama KERAJAAN MEDANG KAMULAN Saat AJISAKA Tiba Di PULAU JAWA.. AJISAKA Adalah Pewaris Tahta KERAJAAN SURATI yang dahulu bernama kerajaan Najran ,Ayahnya Bernama BATARA ANGGAJALI Putra EMPU RAMAYADI,Ibu AJI SAKA Bernama DEWI SAKA Putri PRABU SAKIL Dari KERAJAAN NAJRAN. AJISAKA Datang Ke PULAU JAWA Atas Utusan BATARA GURU (MANIKMAYA) Dan RAJA GALBAH Dari KERAJAAN RUM ,Kesimpulan-nya DEWATA CENGKAR maupun AJISAKA Bukan Manusia Pertama Yang Mengisi TANAH JAWA,,,Tetapi Jauh Sebelumnya Ada Yang Lebih Dahulu Menghuni PULAU JAWA....Yaitu Para JAWATA Dan SANG HYANG....ORANG JAWA Mengenal Leluhurnya Itu Dengan Sebutan SANG HYANG ADAMA.atau SANG HYANG JANMA WALIJAYA....Sedangkan ORANG ARAB Dan TIMUR TENGAH Mengenal Dengan Sebutan NABI ADAM AS..

TARIKH KEDIRI
Tarikh KEDIRI tidak hanya dihitung dari zaman MAHA RAJA AIRLANGGA Bertahta di DAHA Th 1042 M ,namun
.Kediri Memang Sebuah Kerajaan Tua Di Jawa..Tercatat di Abad Ke 5 Kediri Adalah Ibukota Kerajaan Keling ( Kalingga) Yaitu Sebelum Maharani Sima Memindahkan Pusat Kerajaan Kalingga Di Jepara.,.Kediri Adalah Ibu kota Kerajaan Kalingga Yang Lama..Maha Raja Wisnumurti Adalah Raja Kalingga Di Keling Kepung Kediri Yang Memerintah Th 594 M-605 M..Kemudian .Maha Raja Wasugeni adalah Raja Kalingga di Keling Kepung Kediri Yang Memerintah th 605 M-632 M.kemudian .Maha Raja Wasudewa adalah Raja Kalingga di Keling Kepung KediriYang Memerintah Th 632 M-652 M,Kemudian Maha Raja Wasukawi Raja kalingga Di Keling Kepung Kediri Yang memerintah th 652 M.Dilanjutkan Oleh Maha Raja Kiratha Singha Raja Kalingga di Keling Kepung Kediri Yang Memerintah Th 632 M- 648 M.Kemudian Maha Raja Kartikeya Singha Raja kalingga Di Keling Kepung Kediri (Suami maharani Shima) Yang Memerintah Th 648-674 M ,Lalu Ibukota Keling (Kalingga )Di Pindah Ke Jepara Oleh Maharani Shima Th 674-695.Kemudian Kalingga di Pecah Menjadi Dua Kerajaan Yaitu Kerajaan Bhumi Sambara (Keling) Yang Diperintah Oleh Rakryan Narayana Yang Kelak Menurunkan Raja Raja KANJURUHAN Yaitu DEWA SINGA yang Menurunkan GAJAYANA .Dan Kerajaan Bhumi Mataram (Medhang) Yang Diperintah Oleh Rani Dewi Parwati.Yang Menikah Dengan MANDIMINYAK raja Galuh Ke Dua,Yang Kemudian menurunkan SANAHA Yang menikah dengan BRATASENAWA Saudara satu ayah lain ibu yang kemudian menurunkan RAKRYAN JAMRI ALIAS MAHA RAJA SANJAYA Yang kelak adalah Pendiri DINASTY SANJAYA Di Mataram (medhang).Itulah Mengapa di Masa Mpu Sindok Mataram (Medhang) kembali Kewilayah Asal Muasalnya Yaitu Kediri Resminya Kala Maha Raja Airlangga Memindahkan Ibukota Kahuripan Di Daha Kediri...Kerajaan KELING (KALINGGA DI KEDIRI Adalah penerus KERAJAAN KELING Yang dahulu didirikan oleh PRABU PALIJA Putra WENUS ANDARAKA Putra ANDAJALI,Putra SANG HYANG BABAR BUAWANA.DI masa kerajaan nabi adam as yaitu KUSNIA MALEBARI Masih berdiri.PRABU PALIJA Mewariskan kerajaan KELING (KALINGGA)Kepada putrannya yaitu SANGADIK,Kemudian SANGADIK Menikahkan putrinya yang bernama WISAWATI Dengan PRABU HARI (Putra SARABA Putra WENUS ANDARAKA,Putra ANDAJALI,Putra SANG HYANG BABAR BUWANA.).Kemudian tahta KERAJAAN KELING DIberikan kepada PRABU HARI .,PRABU HARI Mempunyai putri bernama SAHOTI Yang kemudian dinikahkan dengan SANG HYANG WENANG Yang kemudian menurunkan SANG HYANG TUNGGAL,HENING,Dan SUYATI.
kerajaan KELING KALINGGA di Keling Kepung Kediri Kelak akan diperintah prabu WASUMURTI .

KEDIRI IBUKOTA HASTINA PURA
PRABU  GENDRAYANA Adalah (Cucu PARIKESIT MAHA RAJA HASTINA PURA ),
PRABU GENDRAYANA Adalah MAHA RAJA HASTINA PURA YANG TERAHIR.Ia adalah Putra PRABU YUDAYANA MAHA RAJA HASINA PURA Yang Di masa pemerintahan-nya nama HASTNA PURA dirubah namanya menjadi YAWASTINA (kraton HASTINA PURA diperkirakan berada di lereng Gunung Kelud  oleh para leluhur Kediri,namun keberadaan kraton ini tertimbun oleh lumpur /lahar gunung kelud)..Kemudian Tahta YAWASTINA Di rebut oleh adik GENDRAYANA Yang bernama SUDARSANA.Kemudian PRABU GENDRAYANA Mendirikan kerajaan WIDARBA di MAMENANG KEDIRI .Kelak kerajaan WIDARBA Di MAMENANG KEDIRI ini MAHSYUR Dimasa pemerintahan putranya yaitu SRI AJI JAYA BAYA.

SUDARSANA Mewariskan tahta YAWASTINA Kepada putrannya yang bernama SARIWAHANA.SARIWAHANA Kemudian mewariskan taha YAWASTINA kepada putranya yang bernama ASTRADARMA.ASTRADARMA Kemudian menikah dengan putri SRI AJI JAYA BAYA ( Titisan BATARA WISNU).Yang bernama DEWI PRAMESTI.Yang kelak melahirkan seorang anak laki laki bernama ANGLING DARMA (RAJA MALAWAPATI).Kerajaan YAWASTINA Dikutuk oleh PRABU JAYA BAYA ( Titisan BATARA WISNU).Bahwa kerajaan YAWASTINA Iini Akan tenggelam Banjir lumpur,dan ahirnya kutukan SRI AJI JAYA BAYA ini menjadi kenyataan.kerajaan YAWASTINA TENGGELAM OLEH LUMPUR,SRI AJI JAYA BAYA ( Titisan BATARA WISNU).MURKA Karna putrinya disia sia dan diusir pergi saat hamil tua oleh suaminya ASTRA DARMA ,maka dari itulah kerajaan YAWASTINA Ahirnya tenggelam oleh banjir lumpur,ASTRADARMA pun ahirnya mati tenggelam berikut istana YAWASTINA.Tak lama kemudian dewi Pramesti melahirkan anak yang diberi nama ANGLING DARMA.Bersamaan dengan lahirnya ANGLING DARMA ini JAYA BAYA MOKSHA Dan menitis kepada cucunya yaitu ANGLING DARMA( Titisan BATARA WISNU).Yang kelak mendirikan kerajaan bernama MALAWAPATI.Tahta WIDARBA Kemudian diwariskan kepada putra SRI AJI JAYA BAYA Yang bernama JAYA AMIJAYA.(Kakak kandung tertua dewi Pramesti).ANGLING DARMA Kelak menikah dengan DEWI AMBARWATI (putri PRABU DARMA WANGSA RAJA BOJANEGARA),Dari pernikahannya ini melahirkan ANGLING KUSUMA (RAJA BOJANEGARA).

MENURUT PRASASTI WANUA TENGAH III 830 CAKA (1 OKTOBER 908 M) .LIHAT DAFTAR RAJA JAWA MENURUT VERSI PRASASTI WANUA TENGAH III DI BAWAH INI.Ini Adalah Kerajaan Di JAWA Yang Di Hitung Sejak Tahun 594 Masehi -1527 masehi. Sedangkan Kesultanan Demak.Kesultanan Pajang Dan kerajaan Mataram Islam Tidak Dicantumkan dalam Sejarah ini. Kerajaan Keling (KALINGGA DI KELING KEPUNG KEDIRI /SEKARANG ADALAH BAGIAN WILAYAH JAWA TIMUR) 1. Prabhu Wasumurti 594-605 M 2. Prabhu Wasugeni 605-632 M 3. Prabhu Wasudewa 632-652 M 4. Prabhu Wasukawi 652-...M 5.. Prabhu Kirathasingha 632-648 M 7. Prabhu Kartikeyasingha sang mokteng Mahamerwacala 648-674 M 8. Sri Maharani Mahisasuramardini Satyaputikeswara (Dewi Shimha) 674-695 M,Dimasa ini Ibukota Kerajaan Keling Kalingga Di Pindah Ke Sekitar JEPARA ,KEMUDIAN KALINGGA dibagi dua: A. Kerajaan Bhumi Sambhara (Keling) 1. Rakryan Narayana Prabhu Iswarakesawalingga Jagatnata Bhuwanatala 695-742 M. 2. Rakryan Dewasingha Prabhu Iswaralingga Jagatnata 742-760 M. 3. Rakryan Limwana Prabhu Gajayanalingga Jagatnata 760-789 M. 4. Dewi Satyadarmika (Uttejana!) menikah dengan Rakai Panangkaran B. Kerajaan Bhumi Mataram (Medang) 1. Rani Dewi Parwati Tunggalpratiwi 695-709 M. 2. Dewi Sannaha 709-716 M. 3. Sang Bratasennawa (Sanna) 716-732 M. 4. Prabhu Sanjaya Ksatrabhimaparakrama Yudhenipuna Bratasennawaputra (Rakai Medang Sang Ratu Sanjaya) 732-754 M. 5. Sri Maharaja Rakai Panangkaran Dyah Sangkara Tejahpurnapana Panangkarana 754-782 M. Wangsa Sailendra a. Sri Maharaja Dharanindra Sang Prabhu Sri Wirawairimathana (raja daerah di Bhumisambara 755-782) 782-801 M. b. Sri Maharaja Samaratungga (Samaragrawira) 801-846M. c. Pramodawardhani (Sri Kahulunan) menikah dengan Rakai Pikatan 6. Rakai Panunggalan Lingganagarottama (Prabhu Dyah Panunggalan Bhimaparakrama Linggaprawita Jawabhumandala) 782-800 M. 7. Rakai Warak Dyah Watukura Lingganarottama Satyajayabhumi 800-819 M. 8. Rakai Garung Dang Rakarayan Patapan Pu Palar 819-840 M. 9. Rakai Pikatan Dyah Kamulyan Sang Prabhu Linggeswara Sakalabhumandala 840-856 M. 10. Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala (Sri Maharaja Kayuwangi Tunggalkawasa Sakalabhumi / Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Sri Sajanotsawatungga) 856-886 M. 11. Sri Maharaja Gurunwangi Dyah Saladu & Rakai Gurunwangi Dyah Ranumanggala 886-890 M. 12. Sri Maharaja Rakai Limus Dyah Dewendra 890-896 M. 13. Sri Maharaja Rakai Watuhumalang (Pu Tguh!) 896-898 M. 14. Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Sri Dharmodaya Mahasambhu (Sri Iswarakesawa Samarottungga) 898-910 M. 15. Sri Maharaja Sri Daksottama Bahubajra Pratipaksaksaya (Rakai Kalungwarak Pu Daksa) 910-919 M. 16. Sri Maharaja Rakai Layang Dyah Tulodong Sri Sajjana Sanmattanuragatunggadewa 919-924 M. 17. Sri Maharaja Rakai Pangkaja/Sumba Dyah Wawa Sri Wijayalokanamotungga 924-929 M 18. Sri Maharaja Rakai Hino Pu Sindok Sri Isanawikramadharmotunggadewa 929-947 M. 19. Rani Sri Isanatunggawijaya & Sri Lokapala 947-960 M 20. Sri Maharaja Makutawangsawardhana 960!-980! M. 21. Sri Isana Dharmawangsa Teguh Anantawikramottunggadewa (Sang Apanji Wijayamertawardhana) 980!-1016 M. 22. Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramotunggadewa 1019-1043 M.
Kerajaan dibagi 2, Pangjalu dan Janggala. Versi Prasasti Wanua Tengah III 830 S (1 Oktober 908) 1. Rahyangta ri Mdang (Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya) 2. Rahyangta i Hara 3. Rakai Panangkaran 7 Oktober 746- 1 April 784 4. Rakai Panaraban 1 April 784- 28 Maret 803 5. Rakai Warak Dyah Wanara 28 Maret 803- 5 Agustus 827 6. Dyah Gula (hanya 6 bulan) 5 Agustus 827- 24 Januari 828 7. Rakai Garung 24 Januari 828- 22 Februari 847 8. Rakai Pikatan Dyah Saladu 22 Februari 847- 27 Mei 855 9. Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala 27 Mei 855- 5 Februari 885 10. Dyah Tagwas (hanya 8 bulan) 5 Februari - 27 September 885 11. Rakai Panumwangan Dyah Dewendra 27 September 885- 27 Januari 887 12. Rakai Gurunwangi Dyah Bhadra (hanya 1 bulan) 27 Januari - 24 Februari 887 13. Rakai Limus Dyah Dewindra 887-894 14. Rakai Wungkalhumalang Dyah Jbang 27 November 894-23 Mei 898 15. Rakai Watukura Dyah Balitung 23 Mei 898- ? Kerajaan Janggala 1. Sri Maharaja Mapanji Garasakan 1041/3-1049 M. 2. Sri Maharaja Sri Samarotsaha Karnnakeshana Ratnasangkha Kirttisingha Jayantaka Tunggadewa 1049-1059 M.
3a. Sri Maharaja Garasakan (Raja Janggala-Pangjalu) 1049-1052 M. 3b. Sri Maharaja Mapanji Alanjung Ahyes Makoputadhanu Sri Ajnajabharitamawakana (Raja Janggala-Pangjalu) 1052-1059 M. 4. Sri Maharaja Rake Hino Sri Kretapati 1059-M ? Kerajaan Pangjalu (Kadiri) 1. Sri Samarawijaya Dhanasuparnnawahana Tguh Uttunggadewa 1041/3-1049 M. 2a.Sri Maharaja Jitendrakara Wuryyawiryya Parakrama Bhakta 1051 (Prasasti Mataji) 2b. Mapanji Alanjanung 1049-1052 M. 3. Sang Jayawisesa Digjayasastraprabhu 1052-1102 M. 4. Sri Maharaja Jayabhuwana Keshananantawikramottunggadewa 1102-1104 M. 5. Sri Maharaja Jayawarsa Digjayasastraprabhu 1104-1115 M. 6. Sri Maharaja Rake Sirikan Sri Parameswara Sakalabhuwana 1115-1117 M. 7. Sri Maharaja Rake Sirikan Sri Bameswara Sarwwayasa Wiryjanagara 1117-1135 M. 8. Sri Maharaja Sri Warmmeswara (Jayabhaya) 1135-1159 M. 9. Sri Maharaja Rake Sirikan Sri Sarwweswara 1159-1169 (1171) M. 10. Sri Maharaja Rake Hino Sri Aryyeswara 1169-1181 M. 11. Sri Maharaja Sri Kroncaryyadipa Sri Gandra 1181-1182(1185!)M. 12. Sri Maharaja Kameswara Triwikrama 1182-1194(!)M. 13. Sri Maharaja Sarwweswara (Srengga) 1194-1205(!)M. 14. Sang Prabhu Kretajaya (Prabhu Dangdanggendis) 1205(!)-1222 M. 15. Sang Prabhu Jayasabha 1222-1258 M. 16. Sang Prabhu Sastrajaya 1258-1271M. 17. Sang Prabhu Jayakatwang 1271-1293 M. Kerajaan Tumapel (vasal Panjalu) 1. Tunggul Ametung 1218-1220 M. 2. Ken Arok 1220-1222 Masehi.Kerajaan Tumapel 1. Sri Rajasa Bhattara Sang Amurwabhumi (Ranggah Rajasa atau Bhatara Siwa) 1222-1227 Masehi,
kerajaan dibagi 2: A. Kerajaan Panjalu di Daha 1. Mahisa Wongateleng (Bhatara Parameswara) 1227- !M. 2. Nararya Guning Bhaya (Agni Bhaya) ! - ! 3. Nararya/Panji Tohjaya ! -1250 M. B.Kerajaan Tumapel di Kutaraja & Singhasari(1254) M. 1. Sang Anusapati (Anusanatha) 1227-1248 M. 2. Sri Jaya Wisnuwarddhana (Mapanji Sminingrat/Ranggawuni) 1248-1268 M. 3. Sri Maharajadhiraja Sri Kertanagara Wikramadharmottunggadewa (Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusottama Wiraasta Basudewadhipa Aniwariwiryanindita Parakrama Murdhaja) 1268-1292 M. KERAJAAN MAJAPAHIT I YANG BERIBUKOTA DI TROWULAN 1. Sri Kertarajasa Jayawarddhana Anantawikrama Uttunggadewa (Nararya Sanggramawijaya atau Sri Harsawijaya) 1293-1309 M. 2. Sri Jayanagara atau Kalagemet (Sri Sundarapandyadewadhiswaranamarajabhiseka Wikramottunggadewa) 1309-1328 M. 3. Sri Tribhuwanottunggaraja Anantawikramottunggadewi (Tribhuwanattunggadewi Jayawisnuwarddhani atau Tribhuwanawijayattunggadewi) 1328-1351 M. 4. Maharaja Sri Rajasanagara Bhra Hyang Wekas ing Sukha (Hayam Wuruk atau Rajasarajaya) 1351-1389 M. 5a. Wikramawarddhana (Bhra Hyang Wisesa Aji Wikrama atau Raden Gagaksali) Raja Kedaton Kulon 1389-1429 M. 5b. Kusumawarddhani (Raja Kedaton Kulon) 1400-1401M. 6a. Paduka Parameswara Sri Wijayarajasa (Raja Kedaton Wetan) 1376-1398 M. 6b. Bhre Wirabhumi (Raja Kedaton Wetan) 1398-1406 M. 7. Suhita (Prabhu Stri) 1429-1447 M. 8. Sri Maharaja Wijayaparakramawarddhana Dyah Kertawijaya (Bhre Tumapel atau Prabhu Brawijaya) 1447-1451 M. 9. Sri Rajasawarddhana Sang Sinagara (Bhre Pamotan) 1451-1453 Interregnum 1453-1456 M. 10. Girisawarddhana Dyah Suryawikrama Bhra Hyang Purwawisesa (Bhre Wengker) 1456-1466 M. 11. Sri Singhawikramawarddhana Dyah Suraprabhawa (Bhre Pandan Salas atau Bhre Kertabhumi) 1466-1478 M. IBU KOTA MAJAPAHIT DI PINDAH KE DAHA KEDIRI (IBUKOTA KERAJAAN KELING /KALINGGA DIZAMAN DAHULU)NAMA KERAJAANNYA ADALAH WILWATIKTA JENGGALA PANJALU KEDIRI 1. Girindrawarddhana Dyah Wijayakarana Sang Mokta ring Amretawisesalaya (Bhre Mataram) 1478-1482 masehi 2. Girindrawarddhana Singhawarddhana Dyah Wijayakusuma Sang Mokta ring Mahalayabhawana (Bhre Pamotan) 1483-1486 Masehi. 3. Girindrawarddhana Dyah Ranawijaya (Bhatara Wijaya atau Bhre Kertabhumi) 1486-1527 MASEHI.
 itulah mengapa BHUMI KEDIRI Dipilih menjadi pusat ibukota KERAJAAN OLEH SEMUA AVATARA WISNU (WIS-NUNGGAL),YANG MENITIS KEDUNIA.

KEDIRI atau KEDhaton Ing diRI,didalam Kaweruh Kebatinan Jawa Dwipa Sangkan Paraning Dumadi Adalah Kerajaan  yang ada didalam hati manusia.(KE-DIRI/KA-DIRI.KEDhaton -Ing -diRI).AdalahKERAJAAN yang mempunyaiTIGA KERATON /kedhaton,Yaitu 
1.INDRA-LOKA (yang ada didalam relung hati dan panca driya yang disebut baitul makmur,
2.GIRI -LOKA (yang ada di dalam akal Pikiran. yang disebut baitul mukodas),dan 
3.JANA-LOKA (yang ada didalam syahwat yang disebut baitul muharam).

Senin, 25 Desember 2017

TEMBUNG DASA NAMATEMBUNG DASA NAMA 
Agung pambudi Panji asmara 72 in Candi Ngetos Nganjuk Jawa Timur                       TEMBUNG DASA NAMA
ABANG         :Abing.Abrit,Mbranang,Mbrining,Merah,Jingga(diwoco Jinggo),Dhadu,Rekta (diwoco 
                       -Rekto),
ANAK           :Putra ( diwoco Putro),Atmaja(diwoco Atmojo),Yoga (diwoco 
                       -Yogo),Tanaya(diwocoTanoyo ),Suta(diwocoSuto),Siwi,Sunu,Weka(diwoco Weko).
ANGIN          :Lesus,Hawa (diwoco howo),Tanaya(diwocoTanoyo) ,Maruta (diwoco Maruto),
                       -Pawana(dibaca Pawono),Sindhung,Riwut,Samirana (dibaca Samirono),
ALAS             :Wana (diwoco Wono),Wanadri,Jenggala (diwoco Jenggolo).
AREP             :Karsa(diwoco Karso),Kersa(diwoco Kerso),Apti,Ayun,
ASU               :Sona (diwoco Sono),Srenggana(diwoco Srenggono).


Ati :Manah, manah, nala, kalbu, prana, tyas, wardaya. awak : angga, badan, salira, sarira, raga. bapak : bapa, sudarma, sudarmi, rama, yayah banyu : toyo, her, warih, ranu, sindu,, we, jala,tirta,nirta,hanirta, bodho : blilu, dama, mudha, kumprung, koplo, jugul, pengung, punggung bumi : bantala, bawana, buwana, basundara, jagad, mandhala, pratala, paratiwi, siti, kisma buta : asura, danuja, denawa, ditya, diyu, raseksa, yaksa, wil dalan : delanggung, enu, gili, lurung, marga, margana, sopana dewa : apsara, apsari, bathara, dewata, sura, hyang, jawata, widadara gajah : asti, dipa, dwipangga, dirada, esthi, liman gawe : kardi, karya, karti, yasa geni : agni, api, apyu, brama, dahana, pawaka getih : ludira, marus, rah, rudira gunung : aldaka, ancala, arga, ardi, giri, himawan, meru, parwata, prabata, wukir ibu : biyang, biyung, indhung, puyengan, rena, umi, wibi ireng : cemani, cemeng, jlitheng, kresna, langking iwak : matsura, mina, ulam jaran : aswa, kapal, kuda, turangga, undhakan, wajik jeneng : asma, aran, jejuluk, rum-rum, wewangi, tetenger kali : lepen, narmada kaya : kadi, kadya, lir, mimba, pendah, pindha keris : curiga, cudrik, katga, patrem kethek : juris, kapi, palwaga, rewanda, wanara, wre kreta : rata, ratangga, pedhati, wirnana, yana kraton : dhatulaya, kedhaton, pura,puro, puri kuning : jenar, kapuranta, pita lanang : jaler, jalu, kakung, priya langit : akasa, antariksa, awang-awang, bomantara, dirgantara, gegana, jumantara, tawang, widik-widik, wiyati, wyat lara : gerah, gering, roga, sakit lintang : kartika, sasa, sasadara, sudama, taranggana, wintang macan : sardula, sirna manuk : kaga, kukila, paksi, peksi mata : eksi, mripat, netra, paningal, soca mati : antaka, ngemasi, lalis, lampus, layon, lena, murud, palastra, seda mayit : bangke, jisim, kunarpa, kuwandha, sawa, wangke misuwur : kajuwara, kaloka, kalok, kawardi, kawentar, kaonang-onang, kombul, kondhang, kongas, kontap omah : graha, panti, wisma, yasa padu : crah, congkrah, kerengan, padudon, sulaya panah : astra, bana, jeparing, naraca, sara, warastra pandita : ajar, dwija, dwijara, maharsi, resi, wiku, wipra, yogiswara peni : apik, becik, edi, endah perang : yuda, jurit, laga, pupuh, rana, branta yuda pinter : guna, lebda, limpat, wasis, widagda, widura, wignya ratu : aji, buminta, bumipala, dhatu, katong, naradipa, narpati, narendra, nareswara, nata, raja, sri, sribupati rembulan : badra, candra, sasadara, sasangka, sasi, sitaresmi, sitengsu, wulan sedih : dhuhkita, kingkin, rudhatin, rudhita, sungkawa, susah, tikbra, turidha, wigena segara : ernawa, jalanidhi, jaladri, samudra, tasik slamet : basuki, raharja, rahayu, swasta, yuwana, widada srengenge :suryo, arka, aruna, , bagaspati, baskara, diwangkara, pratangga, pratanggapati, pratanggakara, radhite, raditya, rawi, bagaskara. ula : sarpa, sawer, naga, taksaka wadon : dayinta, dyah, estri, juwita, kusuma, retna, rini, wanita, wanodya, gini, putri weruh : anon, priksa, udani, upiksa, uninga, wikan, wrih wicara : catur, gunem, guneman,ucap, uni ,wicanten, wong : jalma, jana, janma, manungsa, manus,menus, nara,pawongan. NUWUN.

Jumat, 03 Juli 2015

WAYANG NUSANTARA BAGONG KEMBAR

WAYANG NUSANTARA BAGONG KEMBAR 


Bayangkan bila dua orang Bagong bertemu dalam satu adegan. Kejadian itu berpotensi menimbulkan prahara ketawa yang bisa memunculkan orang-orang sinting baru, pastinya saya salah satunya. Bagong, putera ketiga Semar setelah Gareng dan Petruk, dideskripsikan oleh Begawan Wikipedia sebagai punakawan yang sifatnya menghibur. Potongan tubuhnya mengundang kelucuan. Tubuhnya bulat pendek, matanya lebar, bibirnya tebal, memble. Rambut belakangnya dikucir pendek.

Gaya bicara Bagong terkesan semaunya sendiri, ngeyel, polos, namun teguh pada kebenaran. Karakter Bagong sering dijadikan media untuk melontarkan koreksi pada penguasa. Beberapa catatan sejarah bahkan menyebutkan bahwa beberapa penguasa monarki Jawa di masa lalu pernah membuat larangan menampilkan tokoh Bagong dalam pentas wayang. Sebuah indikasi bahwa penguasa emoh dikoreksi oleh rakyat jelata seperti Bagong.

Alkisah, sidang agung kerajaan Astina gempar oleh kabar masuknya durjana ke taman Ratu Banowati. Prabu Baladewa yang sedang bertamu langsung naik darah mendengar kabar intelijen Kurawa itu. Bersama Panembahan Durna, Patih Sengkuni dan Jayadatra, Baladewa segera mengepung taman untuk menangkap bajingan yang ternyata adalah Bagong. Ajaib, satu persatu berusaha menangkap, namun semuanya kalah. Baladewa memutuskan mengajak Durna untuk melaporkan hal ini kepada Arjuna, majikan Bagong, untuk memberi pelajaran pada ajudan yang dianggap melanggar kode etik punakawan ini.

Syahdan di Amarta, Kresna berada di tengah pada Pandawa untuk membahas lenyapnya senjata-senjata kerajaan. Senjata Pasopati dan Sarotama milik Arjuna menghilang. Begitu pula senjata Cakra milik Kresna, dan Tumbak Kalawelang milik Yudhistira. Mendengar penuturan Baladewa tentang sensasi Bagong nyelonong ke keputren Astina, aristokrat kubu Amarta ikut-ikutan kalap. Gatotkaca dan Setyaki ditugasi ke Astina, Arjuna, Semar, Petruk dan Gareng turun tangan bersama-sama melabrak ke rumah Bagong.

Dirumahnya, Bagong yang asli terkejut menerima serbuan kroninya sendiri. Ia merasa dikambinghitamkan dalam kasus Banowati. Bagong tak kemana-mana, apalagi ke Astina. Bagong merasa dizalimi dan dipermalukan dengan adanya skandal itu. Ia tak terima. Ia melawan Gareng dan Petruk yang hendak menangkapnya. Sampai akhirnya Bagong memilih minggat daripada harus mengakui tuduhan yang tak benar itu. Bagong akhirnya ditolong Batara Narada.

Sesuai arahan Batara Narada, Bagong menyamar menjadi seorang satria untuk melakukan pembuktian. Dalam perjalanan menuju Astina, Bagong Asli yang menyamar ini berhasil mengatasi berbagai gangguan dari wayang-wayang jahat. Sedangkan kontingen Gatotkaca yang bertarung melawan Bagong Palsu di Astina juga dipermalukan secara tidak terhormat, seperti nasib tragis arogansi Baladewa dan sekutunya. Ketika penyamaran Bagong Asli diketahui oleh Kresna, mau tak mau Bagong Asli harus menghadapi Bagong Palsu untuk membuktikan bahwa dirinya benar, tak seburuk sangkaan para penguasa selama ini.

Dan klimaks yang penuh gairah itu terbukti. Pertemuan dua Bagong tak hanya menyuguhkan dialog-dialog jenaka yang dapat menyebabkan mati ketawa, namun juga pertarungan penuh banyolan lucu di sana-sini. Bagong Asli, seperti kisah filem-filem dunia, akhirnya meringkus Bagong Gadungan yang tak lain adalah penjelmaan dari senjata-senjata yang hilang itu.

Bagong, sebagaimana sering diperankan selama ini, adalah simbol orang kecil yang kritis. Ia menyuarakan kebenaran, ia tak sudi selalu ditindas, ia tak mau selalu dijadikan objek penderita. Bagong adalah keteguhan rakyat jelata yang memiliki idealisme, setidaknya ia tak mau dikorbankan hanya untuk sebuah aib penguasa. Bagong adalah rakyat kecil yang punya prinsip dan, setidaknya pada lakon ini, lebih terhormat daripada penguasa yang selalu merasa benar sendiri, yang maunya menang sendiri.


Kamis, 25 Juni 2015

7 ASPEK JIWA

OLAH KEPRIBADIAN AGUNGPAMBUDI72


 JIWA (7 ASPEK JIWA)

jiwa adalah suatu pribadi yg memiliki 7 macam daya yaitu
1.naluri 
2.panca indra (a.penglihatan b.pendengaran c.pembauan. d.pengecapan.e.perabaan) 
3. akal (a.penganalisaan b. perencanaan c.penciptaan) 
4.emosi 
5. ambisi 
6.illusi 
7. halusinasi....

Tujuh macam unsur tersebut dapat saling mendominir jiwa..sehingga jiwa dibentuk oleh dominasi unsur tertentu yg lebih bannyak di bandingkan unsur yg lain dan membuat jiwa jadi kurang seimbang...jiwa terdapat pada setiap sel yg merupakan bagian terkecil dari raga dan di kendalikan dari pusat atau sentralnya yg terdiri dari segumpal sel yg disebut OTAK


1.NALURI

oleh Agung Pambudi pada 10 Mei 2010 jam 10:15

NALURI adalah daya cari ,daya lacak, daya bimbang merupakan daya prima g dimiliki oleh mahluk2 yg tumbuh dari palnet sempurna bumi (the eart).kita ambil contoh pada tumbuhan yg merambat pada sungutnnya apabila terbentur pada benda yg lebih keras tentu akan membelokkan sungutnnyaketempat lain.contoh pada manusia apabila kita haus kita akan minum ,bila lapar kita akan makan,bila kita sadar bahwa hidup di dunia bukan karna kehendak sendiri,maka NALURI kita akan membimbing untuk menemukan siapa penyebab yg membuat kita hidup,kita melihat bahwaJIWA bangsa indonesia bannyak di dominir oleh NALURI,sehnga tidak heran kalau bangsa kita bersifat religius yaitu suatu ketrikatan kepada yg menciptakan hidup ini,NALURI juga akan membimbing kita untuk hormat pada orang tua,guru,dan tanah air.NALURI juga akan membimbing kita untuk hidup gotong royong,karena kita sadar bahwa MANUSIA tidak dapat hidup sendirian,NALURI akan menyatakan bahwa kodrat manusia adalah mahluk sosial,yg naif,mahluk yg harus HABLUM MINALAH) DAN (hablum minnannas)NALURI TAK KENAL APA YG DISEBUT PAMRIH ATAU (VESTED INTEREST),,karena NALURI (INSTINK) ini maka mahluk flora berada setingkat lebih sempurna dari mahluk sebelumnya yaitu bumi,rotasi dan orbit bumi didalam ruang alam semesta hanya dikendalikan oleh mekanisasi langsung yg ditangani oleh beliau ALLAH SWT jadi dengan kata lain NALURI adalah program otomat yang paling mendasar(asazi),tehnologi manusia telah sangup menciptakan NALURI buatan(TRANS INSTINK) yaitu pada alat2 radar dan detektor
olah kepribadian agungpambudi72


olah kepribadian AGUNG PAMBUDI

2.INDERA (panca indra)

oleh Agung Pambudi pada 23 Agustus 2010 jam 23:30
INDERA (panca indra)adalah daya tangkap,daya rekam,daya sensoris (sens) terdiri dari lima macam.atau biasa disebut panca indra,yaitu 
a. penglihatan untuk menagkap warna 
b. pendengaran untuk menagkap suara 
c.penciuman untuk menangkap aroma 
d.pengecapan untuk menangkap rasa 
e.perabaan untuk menagkaphawa ,(panas dingin dsb) untuk menagkap keadaan lunak ,keras lembut, tajam dsb) tehnologi manusia telah mampu membuat alat mekanisme indra,,contoh 
1.indra penglihatan adalah kamera.
2.indra pendengaran adalah mikrophon 
3.indra penciuman telah di kembangkan oleh sistem televisi di jepang yg dapat merekam dan memancarkan kembali aroma (bau) kepada penonton televisi.
4. indra perabaan terdapat pada alat2 termometer,barometer dsb
5.indra pengecapan kita belum menemuklan informasi tiruannya,karena indera inilah mahluk FAUNA lebih sempurna dari mahluk sebelumnnya yaitu FLORA,,tetapi ada juga mahluk fauna yg indranya kurang sempurna (tidak mempunnyai daya penglihatan walau punnya mataseperti badak,kelelawardsb)kegunaan indra adalah untuk menagkap dan merekam PENG_ALAM_AN (kontak dengan alam dan lingkungan)karena juga dapat merekam maka beberapa mahluk fauna (misalnnya simpanse)dapat menirukan atau mengulang apa saja yg telah dialaminnya,tetapi kecerdikan itu bukan karena ia memiliki AKAL oleh karena itu secerdik2 mahluk FAUNA tidak mampu memproduksi (berkarya)tak beradab dan tak berbudaya.dalam percakapan sehari2ada yg disebut indera ke 6( enam ) itu adalah istilah awam,yg dimaksud adalah INTUISI .INTUISI adalah sebuah produk dari AKAL berdasarkan PENG_ALAM_AN dari indera kita.3.AKAL

oleh Agung Pambudi pada 02 April 2010 jam 16:30

AKAL atau pikiran (ratio)adalah daya cerna ,daya terka,daya rencana,daya rancang,AKAL bekerja mengolah data yg diterima oleh NALURI dan INDERA (input,masukan) 
3. daya rencana menghasilkan (a. aspirasi b. niat c. cita_cita)
2.daya terka menghasilkan (a.argumentasi . konklusi dsb)
kemudian memproduksi (out put ,keluaran )sebagai berikut.....
1.daya cerna menghasilkan (a.interprestasi b.apresiasi c. asosiasi dsb) 
AKAL menyebabakan MANUSIA lebih sempurna dari mahluk sebelumnya yaitu FLORA dan FAUNA,dalam (AL QUR AN) dikatakan bahwa MANUSIA adalah mahluk ALLAH yg paling sempurna , kebudayaan dan peradaban adalah merupakan hasil dari AKAL, walau manusia purba sekalipun (pitecantropus erctus,homo wajakensis ,homopaleo javanencis,dsb)walaupun belum mempunnya peradaban tetapi sudah mempunnyai kebudayaan ( KE_ BUDI _DAYA_AN) misal nya dalam membunuh binatang sudah menggunakan alat2 bantu seperti potongan batang kayu ,sebongkah batu dsb,.mutu AKAL (IQ) dapat ditunjang oleh unsur2 protein.berdasarkan catatan rekor dunia (THE GUINES BOOK OF RECORD) pada ahir abad ke 20, bangsa jepang adalah bangsa yg paling cerdas dengan (IQ)rata2 diatas 100,karena konon bangsa jepang adalah bangsa yg gemar makan daging ikan (protein hewani) tehnologi MANUSIA telah di angap sangup menciptakan atau membuat akal tiruan dalam bentuk mekanisasi yaitu computer,mesin ini memiliki kemampuan berpikir seperti mengolah data,menghitung,menganalisa ,bahkan berpikir membuat perencanaan dan imajinasi(penciptaan gambar).
4.EMOSI

oleh Agung Pambudi pada 02 April 2010 jam 16:31
EMOSI adalah daya letup daya ledak daya kejut..aktivitas emosi Tidak lama ..sekejab kemudian lennyap tetapi akibat yg di timbulkan cukup parah bagi kesetabilan JIWA oleh karena itu biasannya setelah emosi reda ,berlalu kita akan mengalami penyesalan yg tak terhinga.JIWA yg di hinggapi EMOSI akan menimbulkan sifat iri,dengki , curiga dan apriori,sentimentil dan skeptis,masa bodoh dan apatis, lugas,ketus,cemburu,merajuk,dsb. tehnologi manusia telah mampu membuat EMOSI buatan misalnnya pada mesiu.bom,atau senjata gas(gas tertawa ,gas airmata dsb) bangsa arab pada umumnnya memiliki jiwa yg didominir oleh emosi,ciri genetika tersebut terbentuk oleh alam lingkungan mereka yg gersang sehingga sinar matahari sepanjang tahun memancarkan atau memantulkan bias cahaya yg silau mencekam ,alam lingkungan mengajar kepada mereka menjadi bangsa yg tidak ramah dan kaku,mayoritas mereka adalah pemeluk AGAMA ISLAM ,tetapi alam pemikiran mereka yg yg EMOSIONAL membuat ajaran itu menjadi sesuatu yg MONUMENTAL.sesuatu yg hannya dimiliki ,dijaga , dan dipuja,dikuatirkan lambat laun akan mengulangi alam pikiran bangsa quraisy pada zaman NABI BESAR MUHAMMAD SAW yaitu alam pikiran berhala,oleh karena itu mreka patut merenungkan sabda ROSULLULLAH SAW yg menyatakan KELAK ISLAM AKAN BANGKIT DARI TIMUR, ISLAM adalah agama modern,oleh karena itu dapat di tafsirkan dan direfleksikan,sinkron dengan modernisasi,tidak boleh kaku dan dogmatis,relevansi sperti yg di maksud tidak terlihat pada bangsa bangsa arab,dan sejarah telah membuktikan hal itu.untuk itu KANJENG ROSULLULLAH SAW diturunkan untuk menyempurnaka AHLAK dan BUDI PEKERTI MANUSIA.
5.AMBISI

oleh Agung Pambudi pada 26 Mei 2010 jam 12.30

AMBISI adalah daya pacu,daya paksa,daya rangsang,karena sifatnya yg memacu dan memaksa maka JIWA yg di dominir oleh AMBISI akan mendapat kekuatan hebat walau untuk sementara, kemudian sesudahnya JIWA akan menjadi kelelahan.manusia dapat menciptakan AMBISI tiruan dalam mekanis pada alat pacu jantung atau dalam bentuk obat2an tertentu(obat bius,doping,dsb) , bangsa2 barat pada umumnnya memiliki JIWA yg di dominir oleh AMBISI yg menjadikan mereka bangsa penakluk dan penjajah ,sejarah telah membuktikan hal ini ,dgn penguasaan terhadap benua amerika,australia, grenland ,antartika,dsb.INDONESIA sendiri mengalami penjajahan lebih dari 350 th(tiga abad lebih)ciri genetika ini trbentuk karena alam lingkungan mereka yg berupa musim salju,sinar matahari membuat bias cahaya yg suram dan kelabu,alam telah mengajarkan pada mereka suasana penjara yg sumpek dan harus di taklukkan,tidak cuma bangsa barat bangsa timur yg memiliki musim salju seperti bangsa MONGGOL melakukan invasi sampai ke eropa timur dan jepang, menjadi kekuatan fasisme yg mencekam asia tenggara dan kawasan laut pasifik,INDONESIA sendiri mengalami penjajahan jepang selama tiga tahun setengah. AMBISI dalam jiwa menimbulkan sifat2 liberalis,rasialis,kolonialis,imperialis,kapitalis,komunis,dsb. jelas disini bahwa EMOSI dan AMBISI membawa pengaruh yg negatif terhadap JIWA manusia ,dalam ajaran ISLAM ,emosi dan ambisi disebut (HAWA NAFSU) suatu daya yg di gunakan oleh IBLIS UNTUK MENJERUMUSKAN MANUSIA KELEMBAH neraka(lembah neraka yg kita rasakan saat ini adalah tehnologi sindrom,keresahan tehnologi.
kepunyaan
Allah-lah apa yang di langit dan di bumi dialah yg mempunyai singasana

yg agung yg melahirkan sejuta cinta di hatimu...cintamu kan membawamu
kedalam ruangnnya...dan ia kan mencari zat dan sifat yg mampu
berpadu..dalam kasanah dua kalimat syahadat.


6.ILLUSI

oleh Agung Pambudi pada 26 Mei 2010 jam 12:28
ILLUSI adalah daya terawang diwaktu tidur oleh karena itu illusi mendominir JIWA dalam bentuk mimpi (illusive dream)pada saat seperti itu manusia berada pada kondisi bawah sadar dan mengalami peristiwa2 fantasi,tergantung kepada bentuk emosi dan ambisinnya kala itu, ILLUSI tidak dimiliki oleh mahkluk JIN yg menjadikan MANUSIA sebagai mahluk ALLAH yg sempurna,tetapi justru kelemahan bagi manusia ,karena,ILLUSI adalah jembatan para JIN untuk mengganggu manusia dengan menyajikan gambaran palsu yg membuai. tetapi tidak semua ILLUSI bernilai negatif tetapi ada juga yg bernilai positif ,apalagi yg memberi informasi itu JIN baik budi JIN PUTIH ,,ILLUSI positif ini disebut WANGSIT atau FIRASAT,perlu di ketahui bahwa WANGSIT atau FIRASAT sangat berlainan dengan ILHAM atau WAHYU.,,,ILHAM adalah INTUISI... dan WAHYU adalah informasi naluriah, alam pikiran barat bannyak yg menolak teori ini,oleh karena itu ada yg berpendapat bahwa AL QUR AN adalah karangan NABI BESAR MUHAMMAD SAW ,mereka adalah kaum rasionil kaum yg berkeyakinan bahwa AKAL adalah satu satunnya kekuatan dalam JIWA padahal semua mahkluk mempunyai unsur2 fisika(raga) misalnya fisika pada MALAIKAT lebih halus dari ATOM dan unsur2 fisika pada JIN lebih kasar dari ATOM ,menurut AL QUR AN ..MALAIKAT di ciptakan dari cahaya..,JIN dari API , dan MANUSIA dari TANAH.....untuk menghindari ILLUSI negatif kita harus tidur pada saat benar2 sudah mengantuk,karena dalam tidur lelap ILLUSI tidak dapat mendominir JIWA ,..tegasnnya kita hannya boleh tidur kalau sudah mendapat perintah dari NALURI dan jangan tidur karena perintah EMOSI atau AMBISI.7.HALUSINASI

oleh Agung Pambudi pada 28 Mei 2010 jam 5:06
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALUSINASI adalah daya terawang di waktu jaga (istilah awam)melamun. bengong,dsb. HALUSINASI membawa manusia ke dalam kondisi bawah sadar dan mengalami bayangan2 atau peristiwa2 fantasi tergantung dari bentuk emosi dan ambisinnya pada saat itu, seperti ILLUSI,HALUSINASI juga tidak dimiliki oleh JIN ,justru HALUSINASI inilah yg menjadi HANTARAN BAGI PARA jin UNTUK MENGGANGU manusia DI kala jaga persis sperti ILLUSI,pada HALUSINASI tidak selalu negatif ,JIN yg bak budi biasannya hadir untuk memberi nasehat atau petunjuk dan ini juga disebut WAGSIT atau FIRASAT ...kita mengenal istilah FATAMORGANA atau bayangan semu,FATAMORGANA,dapat juga diimbulkan oleh tehnis seni grafis,,contohnnya pada garis2 lurus akan tampak melengkung apabila di padukan dengan garis2 yg melingkar,bayangan pensil akan tampak bengkok di bawah permukaan air dsb. jelasnya FATAMORGANA adalah peristiwa fisik dan HALUSINASI adalah peristiwa PSIKHIS.jiwa manusia yg di dominasi oleh HALUSINASI orang awam menyebutnnya kerasukan atau kesurupan,ada kebiasaan orang timur yg suka bertapa atau bersemedi (berhari2 tanpa makan , minum,dan tidur,,duduk tapakur di tempat yg sunyi)sering mengalami bayangan2 atau peristiwa aneh,itu tidak lain adalah hasil kamuflase atau manipulasi para JIN ,apalagi jika motivasinnyaEMOSI dan AMBISINNYA untuk mendapatkan intuisi,orang tak perlu bertapa,asal JIWA dalam keadaan bersih dan murni (IKHLAS) tanpa emosi dan AMBISI .tegasnya intuisi bisa didapat dalam kesadaran total, untuk menjaga kekebalan terhadap HALUSINASI usahakan agar akal (pikiran)selalu dalam keadaan bekerja dan jangan dibiarkan kosong.
1. Ketahuilah sesungguhnya kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Dia mengetahui keadaan kamu (berimankah atau munafik). Dan (mengetahui pula) hari (manusia) dikembalikan kepada-Nya, lalu diterangkan-Nya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. 24:64)

dialah yg mempunyai singasana yg AGUNG yg melahirkan sejuta cinta di hatimu..oooh maha cinta..cintamu kan membawamu kedalam ruangnnya...dan ia akan mencari zat dan sifat yg mampu berpadu dalam khazanah dua kalimat syahadat
olah kepribadian AGUNG PAMBUDI

GILA

oleh Agung Pambudi pada 04 Juli 2010 jam 13:47
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

GILA Adalah istilah awam untuk tindak tanduk atau peranGai manUsia yg bersifat tidak wajar atau aNeh2, Gila itu banyak macamnya GILA Pada ide disebut ideot,gila pAda sexsuil disebut sex Maniac, gila pada kedudukan diseBut gila hormat,gila pangkat ,gila harta ,jUga orang yg selalu tiDak percaya kepada orag laIn dan cenderung untuk menyingkirkannya disebut paranoid,contoh tersebut adalah gila karena emosi dan ambisinnyasendiri,GILA yg murni adalah sakit JIWA (pasien rumah sakit jiwa)artinnya AKAL(pikiran )sudah idak berfungsi lagi dan jiwa di dominir oleh ILLUSI DAN HALUSINASI,secara penuh ajaran ISLAM membebaskan tangung jawab(MANDAT) kepada orang2 yg sakit jiwa karena AKAL yg berfungsi untuk membedakan mana yg baik dan buruk sudah tidak bekerja lagi dan sama dengan khewan ,konon JIN adalah mahluk yg berakal cerdas dia tahu ajaran ALLAH, tapi karena dia adalah mahluk yg emosional dan ambisius maka ia iri dengki kepada manusia sebagai mahluk yg paling sempurna di ciptakan ALLAH.KARENA MENURUT I hawa nafsunnyaitu,maka ia ingkar atau berkianat kafir TERHADAP AJARAN ALLAH dan ia besumpah akan memusuhi manusia ,dengan menggunakan AKALnya, tentu saja manusia dapat dipengaruhinnya(waktu itu manusia pertama adalah NABI ADAM AS,karena manusia memiliki EMOSI DAN AMBISI PERLU DI KETAHUI ADA MAHLUK YG tidak mempunnyai emosi dan ambisi..yaitu adalah MALAIKAT oleh karena itu mereka adalah mahluk berakal yg secara mutlak patuh kepada TAAT kepada ajaran ALLAH ,maka jelaslah disini bahwa MANUSIA yg gila karena EMOSI dan AMBISINnya akan dituntut kelak di kemudian hari

DIMENSI ROHANIYAH (METAFISIKA)

oleh Agung Pambudi pada 02 April 2010 jam 16:39
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
Berdasarkan AL QUR AN jumlah dimensi ada 9(sembilan) sesuai dengan bilangan tertinggi dalam ilmu hitung, adapun perinciannya sebagai berikut.a.dimensi rohaniyah (metafisika)..
1.titik (sentris) 
2.gerak(motoris)
3.naluri(detektis)
4.indera(sensoris)
.5.akal(komputeris)
6.emosi(akseleris)
7.ambisi(akseleris)
8.illusi(polusif)
9.halusinasi(polusif)

DIMENSI LAHIRIYAH (FISIKA)

oleh Agung Pambudi pada 02 April 2010 jam 16:39
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
DIMENSI LAHIRIYAH (FISIKA) BERDASARKAN AL QUR AN ..1.TITIK.2.GERAK .3.WAKTU(ketigannya ada di dalam ruang yg disebut HAMPA) 4.PANJANG 5.LEBAR .6.TINGGI 7.LINGKAR 8.RUANG 9.LUAS 10.ISI (ke7dimensi tersebut ada didalam ruang yg di sebut MAGNETIS) 11.BERAT AETER I2.BERAT PARTIKEL 13.BERAT ATOM 14.BERAT UNSUR 15.BERAT MOLEKUL 16.BERAT ORGAN I7.BERAT TUBUH I8.BERAT SEMESTA (ke8 dimensi itu disebut MATERI) JADI KLO KITA HITUNG SELURUHNNYA DIMENSI metafisika ada 9 ,dan dimensi FISIKA ada I8. disini I8 (delapan belas ) mempunnyai arti atau nilai I DITAMBAH 8 samadengan 9 ,atau kalau kita gabungkan dimensi metafisika dengan dimensi fisika bernilai 9+I8=27, 2+7 =9..ADAPUN DIMENSI MILIK EINSTIEN DISINI ADA PADA URUTAN 4,5,6,DARI DIMENSI FISIKA dengan alasan matematika bahwa panjang ,lebar dan tinggi adalah terbentuk oleh titik yg bergerak menempuh waktu atau istilah disiplin matematikannya sebuah garis adalah deretan titik titik, tiga dimensi yg ditemukan einstein sebenarnnya adalah merupakan bentuk pancaran magnetis atau dimensi magnetis( kosmos )sedangkan bangunan alam semesta tidak cuma terdiri dari kosmos saja,dari dari sini kita tahu alam pikiran EINSTEIN tidak hannya terbatas pada MATERIALISME SEMATA MATA,tetapi sudah melangkah jauh tinggi, dia pantas disebut genius


PROSEDUR PENCIPTAAN ..TETAPI BUKAN CARANNYA MENCIPTA

oleh Agung Pambudi pada 28 Mei 2010 jam 4:21
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
PROSEDUR PENCIPTAAN ..TETAPI BUKAN CARANNYA MENCIPTA
,menurut AL QUR AN ALAM SEMESTA INI TERCIPTA DALAM ENAM MASA (TAHAPAN)
1.titik pusat berotasi dan memancarkan titik pancarnya membentuk jari jari magnetis (waktu) daya rotasi itu disebut( roh) dan daya pancar itu disebut ( nur)
2.titik titik pada jari jari magnetis juga berotasi dan mengorbit kepada titik pusat.
3.rotasi titik titik pancar menimbulkan bola bola magnetis (waktu) dan orbit dari titik titik pancar juga menimbulkan lingkaran magnetis ((waktu)
4.pengaruh rotasi konstan merubah bola magnetis menjadi pejal(solid) dan lahirlahEMBRIO materi yg disebut( PARTIKEL)
5.pengaruh orbit konstan membuat partikel saling bergabung dan terbentuklah materi awal (ATOM) 6.SELANJUTNNYA ROTASI DAN ORBIT ATOM ATOM TERSEBUT MEMBENTUK molekul (sel dan bio sel),molekul molekul ini adalah EMBRIO DARI BENDA PADAT ATAU MIKRO ORGAN.


MODERNISASI

oleh Agung Pambudi pada 28 Juni 2010 jam 14:13
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MODERNISASI adalah tuntutan atau aspirasi NALURI dari kehidupan manusia,aspirasi tersebut positif dan sinkron dengan cara-cara ALLAH swt dalam menyelenggarakan proes penciptaanyang selalu maju kedepan,misalnnya mahluk biologis yg sederhana susunannya yg terdidiri dari 1 (satu) sel yaitu (amuba) bahkan virus ,hannya terdiri dari R N A berlapis protein,kemudian mahluk yg paling ahir di ciptakan begitu sepurna susunannya dan terdiri dari enam puluh trilyun sel di dalam tubuhnnya! ruang alam semesta (kosmos) kian hari semakin luas tiada hentinya berisi galaxi2 yang kian bertambah banyak dan berkembang biak,....bangsa 2 barat (western) pada umumnnya mengindentikkan modern dengan saint dan tehnologi..jelas ini adalah OREINTASI yg kurang utuh dan tidak sesuai dengan CITA2 BANGSA KITA untuk membangun manusia INDONESIA seutuhnnya , MODERN dalam arti yg utuh adalah TERCIPTANNYA SUATU TATA KEHIDUPAN DAMAI DUNIA AHIRAT.dimana EMOSI dan AMBISI tidak merupakan faktor DOMINASI tetapi berfungsi ebagai AKSELERASI kehidupan,SAINT dan TEHNOLOGI hanyalah salah satu sarana untuk MODERNISASI dan tentu masih ada sarana lain yg tidak kalah pentingnya bagi manusia....dan sarana lain itu adalah NUR yang disebut juga kitabullah ATAU ilmunnya ALLAH SWT yg tentu saja terdapat dalam AGAMA..dan semua ilmu bagi ALLAH SWT adalah ilmu pasti (tidak ragu2)tetapi tidak semua ilmu MANUSIA ilmu PASTI,misalnnya terlihat pada PSKIOLOGI ,BIOLOGI ,SOSIOLOGI,ANTROPOLOGI DSB..

APA DAN DIMANA MAHA CINTA

oleh Agung Pambudi pada 07 Mei 2010 jam 16:20
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
AL QUR AN telah menjawab dengan singkat dan tegas bahwa MAHA CINTA adalah ALLAH (laisa kamislihi syaiun)tidak satupun mahluk yg menyerupainya..dan ia tidak menyerupai mahluk..yg kemudian di jabarkan dalam 99(sembilan puluh sembilan) sifat seperti MAHA AGUNG,MAHA CINTA,MAHA TINGGI,MAHABESAr,MAHA TINGGI,MAHA ADIL ,MAHA MENGETAHUI,dsb tetapi tentunnya anda menghendaki jawaban secara ILMIAH...tidak bisa dengan singkat dan harus di tinjau dari segi FISIKA,METAFISIKA,DAN SECARA UNIVERSIL.karena saint memiliki suatu disiplin dan pembuktian (pengujian)dalam bentuk fakta,realita maupun logika.
BENTUK FISIK DARI TUHAN
adalah medan hampa yg tiada batas..dimana pada titik pusatnnya dikembangkan dan di selenggarakan alam semesta beserta isinnya,maka jadilah alam semesta yg berbentuk BOLA MAGNETIS,terletak mengapungdan berotasi pada medan hampa tak terbatas dan sekaligus bahwa alam semesta beserta isinnya beRada dalam diri tuhan ALLAH SWT , TEPAT SEPERTI KETERANGAN( AL QUR AN) BAHWA ALLAH MAHA BESAR.
bentuk METAFISIKA DARI TUHAN
ALLAH SWT adalh sosok pribadi yg mandiri total atau segalannya serba utuh......dan
secara UNIVERSIL... TUHAN
(ALLAH SWT) ADALAH PUSAT SELURUH KEHIDUPAN,DIA BUKAN SAJA HIDUP TAPI MENGHIDUPI
TEORI EVOLUSI
oleh Agung Pambudi pada 28 Mei 2010 jam 4:44
السلام عليكم و رحمة الله و بركاتـه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AL QUR AN mendukung teori EVOLUSI (proses menuju kesempurnaan) tetapi MENOLAK MATA RANTAI DARWIN....karena ia mengabaikan ciri2 GENETIKA pada setiap mahkluk, padahal ciri2 magnetis saja sudah terbagi, belum lagi ciri2 dari partikel dan atom,menurut disiplin ilmu biologi(ilmu hayat) mahkluk terbagi dalam tiga jenis,yaitu tumbuhan ,hewan,dan manusia.....menurut al qur an mahkluk terbagi dalam tiga jenis,tetapi berbeda kriterianya terhadap saint,pembagiannya yaitu 
1. mahlkluk cahaya (malaikat) 
2.mahkluk api (jin) 
3. mahluk tanah yg dimaksud adalah sebuah komposisi molekul (sel) yg terdiri dari atom2 c,h,o dan n (carbon,hidrogen,oksigen dan nitrogen) yaitu senyawa a.zat arang b.zat air c.zat asam d zat lemas tapi ternyata dari tiga jenis mahluk tanah yg Ada juGa sUdah di bedakaN ,masinG2 ciri genetikannya yaitu 
a. tumbuhan=naluri x molekul 
b. hewan (naluri+indera) x molekul 
c. manusia (naluri+indera+akal+emosi+ambisi+ilusi+halusinasi) x molekul... 
OLAH KEPRIBADIAN AGUNG PAMBUDI 
sabtu 11 juli 2009 menjelang azan subuh

Minggu, 21 Juni 2015

43 TAHUN AGUNG PAMBUDI ,KEDIRI 10-06-1972- 10-06-2015

43 TAHUN AGUNG PAMBUDI KEDIRI 10-06-1972- BATAVIA 10-06-2015

43 TAHUN AGUNG PAMBUDI
KEDIRI 10-06-1972- 10-06-2015

KUBACA KITABKU ,KITAB PRIBADIKU,KITAB PERJALANAN HIDUPKU.

MULO BUKANE JAGAD AGUNG SANGKAN PARANING DUMADI
mulo bukane dumadine jagat agung....duk nalikane jaman isih awang uwung sing ono mung gusti allah.kahanan awang-uwung ora kasat ing mripat kasar-tan keno kinoyo ngopo,nanging ono,jalaran ono doyo panguawasane,gusti banjur nyipto wewujudan telu cacahe,sak banjure gusti ugo banjur manunggal ing kahanan telung warno mau kang di arani trimurti (telu-teluning atunggal).
telu warnane, ugo telu katone.ugo telu PAKARTINE,nanging tungal yo kang murbo-lan waseso yoiku gusti kang moho tunggal.
1.wewujudan kang sepisan kang paring asmo suryo(srengenge)anduweni doyo panguoso panguripan sagunging dumadi ,kasar lan lembut Kabeh soko doyo panguwasane suryo..
2.wewujudan kang kapindo keno
diarani condro Rembulan)duwe panguwoso pangayoman,menehi sandang pangan lan kemakmuran,ngopeni lan ngipuk-ipuk.
3.wewujudan kang katelu,diarani Kartiko,(LINTANG) duwe doyo keadilan lan pepati,tugase nyirnak ake sekabehe wewujudan kang sipate ora langgeng.
telu-telune doyo panguwoso iku mau mubengg hanyokro manggilingan,mubeng terus ganti -gemanti ora ono pedote.
suryo akaryo gesang,diopeni lan di ayomi dening condro,terus di sirnak ake dening Kartiko,kahanan mangkono terus lumaku ora ono kendate nganti selawas -lawase.
1.suryo sakliyane duwe doyo panguwoso panguripan ugo duwe doyo panas,lan doyo panas mau biso mujudake geni ,kang sakteruse tibo ing awang-uwung antarikso.
2.condro sakliyane duwe doyo panguwoso angayomi ugo duwe doyo adem sak banjure doyo adem mau biso awujud banyu,wusanane ugo tiboing awang-uwung antarikso....
3,KARTIKO,(LINTANG)..sakliiyane duwe doyo adil lan pepati..ugo duwe doyo (HOWO SUWUNG/NETRAL) KANG SINEBUT ANGIN..angin mau ugo banjur tibo ing antarikso ono ing alam awang-uwung..
wewujudan 3 telung warno mau sakteruse kumpul dadi siji ono ing antarikso,katiup ing angin soko duwur-mangisor,soko kidul-mangalor,soko etan -mangulon,suwe-suwe geni,banyu,howo mau mandeg,ono ing tengah2e jagad,GUMANTUNG TANNPO CANTELAN,yo wewujudan iku mau kang di arani  MAHMA.

SUWE2 MAHMA mau banjur nngintip (ngerak)dene intip mau mujudake pamelikan,koyo to wesi ,waja,emas,perak,lan liyo liyane..suwe2 pamelikan mau ugo ngremboko mujudake watu,watu ngrembbooko mujud ake pasir,pasir ugo ngremboko mujud ake lemah,
sarehne mahma mau wewujudan kang panas banget kamongko dibuntel dene watu pasir lan lemah,suwene suwe banjur nguap..mujud ake banyu lan ngrembes menyang pasir nganti tekan lemah.sak teruse lemah kang karembesan banyu lan keno kasunaran dayane suryo suwe2 ing lapisane bumi biso nukulake tetukulan kang warno2...
yo kahanan wewujudan kang koyo mangkono mau ing sakteruse di arani BUMI LAPIIS PITU.BUMI SAP PITU).
1.MAHMA.
2.PAMELIK'AN
3.WATU.
4.PASIR
5.LEMAH..
6.BANYU
7.TETUKULAN.
dene bumi iku anduweni cahyo ireng koyo mangkono iku asal usule JAGAD AGUNG.

lan mobah musik'e bumi kuwi di atur marang doyo panguwasane suryo,lan keno di arani TOTO SURYO...LENGKAPIPUN ALAM SEMESTA MENIKO kadunungan cahyo SEMBURAT PAPAT WARNANE yo iku..
1.. abang asal soko SURYO.
2.kuning asal soko CONDRO/REMBULAN)....
3.putih asal soko KARTIKO.
4.IRENG asal soko BUMI.
sarehne cahyyo papat mau sing ora biso mantulake cahyane mung cahyo ireng,mulo cahyo abang,putih lan kuning mantulake cahyane marang cahyo kang ireng yo cahyaning bumi yo iki kang sinebut DUMADINE JAGAD AGUNG..........SANGKAN PARANING DUMADI.

BAB MULO BUKANE JAGAD ALIT BAWANA SETRA/BADAN WADAG.
(.SANGKAN PARANING DUMADI)

ing bab gumelaring jagad agung wis kito mangerteni yen kedadeyane bumi iku asal soko geni sing cahyane abang lan dayane panas,banyu sing cahyane kuning sing dayane addem,angin sing cahyaning putih sing duwe doyo hampa (netral).

kumpule geni-banyu lan angin(hawa) mujudake MAHMA,yo iku uripe bumi sing biso ngremboko mujud ake wadah bumi lapis pitu. kumpule doyo panas adem lan angin (hampa) mujudake CIPTO,ROSO,LAN KARSO. kumpule DAT ,yo iku bebakalane URIP SAGUNG DUMADI.
kumpule cahyo 3 warno,abang,kuning,putih..mujudake SUKSMO, yoiku badan alus,diarani (urip abadan alus) yoiku poro titah dewo batara lan dewi,jin pri prayangan.

doyo panas,adem,lan hawa(netral) sak durunge manunggal dadi siji wujud DAT, doyo kasebut sumebar ngebak'i antarikso (AWANG-UWUNG)utowo yen sak iki diarani(ATOM,ELEKTRON,NEUTRON).

kumpule cahyo 4 (papat) warno mujud ake NAFSU ,yoiku sing digunakake dene URIPe manungso abadan wadag.cahyo mau rupane abang,kuning,putih lan ireng.
kumpule sari2ne geni banyu angin lan bumi mujudake badan wadag (badan kasar) yoiku sing digunakake manungso urip abadan wadag.
sak durunge jagad gumelar iki kadunungan titah abadan wadag,sing ono luwih disik titah abadan alus yoiku,SUKSMO,dene titah tiah mau ing zaman semono diarani dewo-dewi,betoro-betari,jin priprayangan lan sakpinunggalane.
antarane titah2mau sing duwur tatarane yoiku dewo-dewi,betoro-betari,dene uripe poro titahh mau(titah abadan alus) mapane ora angambah bumi,sarto tangkar-tumangkarane ora liiwat hukum kelahiran....(kodrat kelahiran nanging liwat hukum sabda

KAHANAN MAU NGANTI PIRANG2 ATUS TAUN ..suwe2 ono salah sawijine dewo lan batoro ingkang nandang kalepatan gede marang gusti,soko panguwasane syang hyang tunggal dewo mau kasabdo dadi MANUNGSO ABADAN WADAG...lan manggon ing bumi.lan sak teruse hukume nganggo hukum kelahiran (KODRAT KELAHIRAN )dene dewo-dewi kang kasabdo mau keno diiarani MANU.

jeneng MANU mau manut hukume kodrat soko panjelmane poro dewo/batoro kang abadan wadag.dene jeneng MANUNGSO adedasar hukume kodrat,tang tumangkare,MANU dadi MANUNGSO LUMRAH.adedeasar hukum kelahiran..
dene poro MANU kang numangkarakake manungso wiwitan adedasar hukume kodrat kelahiran diarani SWAYAMBU MANU.

MULO BUKANE BADAN ALUS
(SANGKAN PARANING DUMADI)

kumpule ROSO,CIPTO,LAN KARSO,mujudake DAT.sing asale soko doyone trimurti(SURYO CONDRO LAN KARTIKO).iyo DAT iku suci meh podo karo sucine hyang MOHO SUCI,jalaran pancen DAT mau asal soko dayane GUSTI (keno disebut DAT ALLAH).
mung bedane yen sucine GUSTI ngebaki bawono (jagad) dene DAT SUCINE mung ngebaki badan wadag sak kojur ,gusti sing moho AGUNG nguwasani jagad sak isine dene DAT nguwasani badan wadag sak isine.iyo DAT mau sing dadi utusane GUSTI ,supoyo MEMAYU HAYUNING BAWONO,sak isine sarono hukum kelahiran lan hukum sabda.
hukum kelahiran nggunakake badan kasar
hukum sabda nggunakake badan alus SUKSMO. yen DAT nandang kaluputan(keno karmo)tumuli dadi utusan liwat hukum sabdo nganggo badan SUKSMO.
KARMA iku soko tembung KARYA MANAH.karma punIKO SOKO PANGUWASAN...E PIKIRAN (DIPUN PIKIR).

kabeh panggawe kang asal soko pikiran ,iku mesti nguwoh. panggawe apik ,uwoh apik,ngunduh apik,,panggawe olo nguwoh olo ngunduh olo koyo mangkono mau mungguh lungguhe hukum KARMA kabeh manungso kari ngunduh wohing pakarti (PANGGAWE)
SREHNE datt mau (dat abadan suksmo) nandang karma (olo utawi apik) mulo DAT kudu dadi utusan,liwat panjilman miturut hukum kelahiran.dadi yen ngono kabeh manungso urip sing dilahirake ing alam gumelar iku mesti nandang karma (dosa)sebab yen ora nandang karma/dosa ora bakal dilahirake manehing alam gmelar abadan wadag miturut hukum kelahiran,yen ora keno karma ateges isih saliro abadan alus/batara,ono ing alam alus/kadewatan miturut hukum sabda.
panjilmane DAT(urip) saliro batara menyang manungso puniko liiwat hukum kelahiran,dados kudu liwat SACUMBONO (saresmi) antarane priyo lan wanadyo.
kaweruh bab iki manut dawuh-dawuh utowo ujare poro leluhur koyo ing nggisor iki..
dek jamane sadurunge aku ono,bopo isih joko,ibu isih prawan,aku sejatine wis ono.

aku dumunung ono ing CIPTO,ROSO LAN KARSANE BAKAL BOPO LAN IBU,den arani SIR (GRENJET).
bareng bakal bopo lan ibu wis kadunungan SIR sakteruse SIRE bopo lan ibu nukulake BUDI.

sakwise bopo la ibu nukulake budine aku banjur mapan ono ing JONOLOKANE BOPO+IBU WIS SACUMBONO(SARESMI) aku metu liwat kono.wujudku putih moyo-moyo asal soko campure cahyo abang ,kuning lan putih yoiku sing diarani MANI (SPERMA).MADI ,WADI,MANINGKEM,SUKSMO,ROSO,DAT KANG MOHO SUCI.

TELU -TELUNE ATUNGGAL IKU SEJATINE YO INGSUN (URIP) langgeng tan keno pati yo DAT ing GUSTI KANG MOHO SUCI.arep yoso badan wadag ono ing sakjeroning guwo garbane ibu,kanggo omahku urip abadan wadag ono ing alam gumelar nindakake kuwajiban URIP pinongko utusane GUSTI KANG MOHO KUWOSO.


Aku ono kandutane ibu umur sakwulan ,anggonku yoso badan wadag,ibu banjur kandeg (ora bulanan,sak banjure ibu gawe pakurbanan,(slametan) bubur suro,sakteruse angger tanggal 1 syuro kaum ibu podo ngaweruhi sarana pakurbanan bubur suro
ujude bubur suro iku digawe soko bubur putih kang di tumppanngi rajangan lombok abang lan rajangan dadar kuning iku mowo teges :kahananku,bakal badan wadagku kang telung warno,abang soko sari2ne geni,kuning soko sari2ne angin,putih soko sari2ne banyu,ing wektu iku bakal badan wadagku katambahan warno ireng soko sari2ne bumi liwat ppanggonan singg didahar ibu lan rumesep ing ari2 (wadahe pangan).
aku umur 2 wulan badan wadagku ujudte wis pating grendul,ibu banju4 gawe jenang grendul/jenang sapar/kang yektine diarani SAPARAN.
sakwise 3 wulan anggonku yoso badan wadag,badan wadagku wis wuujud cengkoronggan,yoiku .
1sirah
2.gembung
3.tangan.
4.sikil
5..mripat
6.tutuk.
7.kuping
8.irung
9.wadi.yo wis katon.dene papan (kraton) telu ugo wis dadi kang disebut.
1.GIRI LOKA.
2.HENDRO LOKA.
3.JANALOKA.
ibu banjjur slametan TELONAN kang artine KRATONKU TELUNG PANGGONAN WIS DADI yoiku kapernah DUWUR,TNGAH.LAN NGISOR.(UTEG,ATI,LAN WADI).
suwe2 dungkap 7 wulan aku yoso omah cagak papat lawang songo wis dadi,ugo komlit ubo rampene arupo.
1.. balung
2.sungsum
3.otot
4.getih
5.daging
6.kulit
7.wulu.ibu banjur gawe tengerreno pitu.kang sabanjure diarani PITONAN (LINGKEPAN) artine alat-alate omahhku pitung warno wis jangkep/kenno diarani bumi lapis pitu cagak papat lawange songo.
aku umur 9 wulan .ibu gawe bubur procot apem lan gedang kang diarani PROCOTAN LAN MEGENGAN.
procotan tegese: lahirku karebpe ben gangsar procot ora ono alangan sawiji opo.
megengan tegese: duk naliko aku arep lahir uwal soko ibu,tansah MEGEN...G NAPAS.sak teruse tangggal 1 poso slametan MEGENGAN,GEDANG APEM.
URIP kang ono badan wadag iku dununge ono ing TELENGE ATI ,kang kuwoso murbo amiseso omahku (jagad cilik).sak banjure tanggal 1 syawal ibu kurban sego punar,sing di arani SYAWALAN.tegese:aku wis uwal soko guwo garba dadi utusane GUSTI nindakake wajib'e URIP ono ing alam gumelar.
wiwit ono kadutane ibu nganti teko dino kelahiran mau,ugo isih duwe panguwoso jogo lan nylametake badan wadagku,semono ugo aku isih nguwasanii trimurti (GIRI LOKA,HENDRO LOKA,JANALOKA). bareng wis 5 dino utowo sepasar,panguwasaku kang ono GIRI LOKA di endih dene sadulurku papat limo pancer,kang kedadeyan soko cahyo patang prakoro,dewek'e nglungguhi ono ing KUPING,MRIPAT,IRUNG,LAN CANGKEM,anguwasani lawangan pitu(7)kang ono GIRILOKA.YOIKU BOLONGAN KUPING 2,MRIPAT2.IRUNG2.CANGKEM 1.LAN YEN ONO ING TOTO LAHIR DIARANI DINO PITU.
dewek'e duwe pangroso 5 prakoro iarani PONCO DRIYO.yoiku
1.pamireng
2.paningal
3.pangggondo
4.pangucap
5.pamikir...ing toto lahir diarani PASARAN LIMO.
sak banjur mlebu kumpul dadi siji ono ing kratone ROSO,ono ing HENDROLOKA,mapan ono sakjeroning ATI SANUBARI .BARENG AKU UMUR 35 DINO IBU KURBAN SEGO TUMPENG LAN IWEL2 diarani SELAPANAN.tegese:panguuwasaku kraton telu wis ddi selapi (diendih) karo sedulur papat limo pancer.
bareng aku umur 105 dino ibu ugo kurban sego tumpeng lan iwel-iwel diarani TELUNG LAPAN,tegese: panguwasaku ono ing telu2ne atunggal yo iku (CIPTO,ROSO,KARSO) wis di kuwasani karo PONCODRIYO.
yo wiwit dino iku aku wis ora duwe panguwoso babar ppisan,wiwit soko kraton 3 tekan badan wadag lapis pitu(7) wis di aku kabeh dening sedulur papat limo pancer,kahananku banjur soyo ambles manjero.mapan ono ing TELENGE ATI SANUBARI,dene omahku di enggoni lan di kuwasani,di atur olan dijogo dewe deneg seduluur papat limo pancer.
koyo mangkono kahananku aku tansah urip kablenggu dening sedulurku dewe,papanku rumit banget,pangguwasaku mung kari kango nguripi badan wadag,tujuanku urip kanggo memayu hayuning bawono ilang babar pisan,kamongko ing tembe aku kudu nanggung jawab-ake dewe marang GUSTI KANG MOHO KUWOSO.
OLAH KEPRIBADIAN AGUNGPAMBUDI72 ing wayah bengi iki...tgl 10/06/2010
JAGAT ALIT BAWONO SETRO Aku ono kandutane ibu umur sakwulan ,anggonku yoso badan wadag,ibu banjur kandeg (ora bulanan,sak banjure ibu gawe pakurbanan,(slametan) bubur suro,sak...teruse angger tanggal 1 syuro kaum ibu podo ngaweruhi sarana pakurbanan bubur suro ujude bubur suro iku digawe soko bubur putih kang di tumppanngi rajangan lombok abang lan rajangan dadar kuning iku mowo teges :kahananku,bakal badan wadagku kang telung warno,abang soko sari2ne geni,kuning soko sari2ne angin,putih soko sari2ne banyu,ing wektu iku bakal badan wadagku katambahan warno ireng soko sari2ne bumi liwat panggonan sing didahar ibu lan rumesep ing ari2 (wadahe pangan).

.1.BAYI UMUR 1.WULAN AKSORONE (DJO) disebut NUKAT GHAIB,banyune nurmani,segarane layar putih,gedhonge KUMOLAH arane RIRIS TANGIS.
Aku umur 2 wulan badan wadagku ujudte wis pating grendul,ibu banju4 gawe jenang grendul/jenang sapar/kang yektine diarani SAPARAN...

2.BAYI UMUR 2 WULAN AKSORONE (Y0)di sebut KOAT GHAIB, banyune nur buat,segarane r...ante arane KISMO DJATI.

Sakwise 3 wulan anggonku yoso badan wadag,badan wadagku wis wuujud cengkoronggan,yoiku . 1sirah 2.gembung 3.tangan. 4.sikil 5..mripat 6.tutuk. 7.kuping 8.irung 9.wadi.yo wis katon.dene papan (kraton) telu ugo wis dadi kang disebut. 1.GIRI LOKA. 2.HENDRO LOKA. 3.JANALOKA. ibu banjjur slametan TELONAN kang artine KRATONKU TELUNG PANGGONAN WIS DADI yoiku kapernah DUWUR,TNGAH.LAN NGISOR.(UTEG,ATI,LAN WADI)...

3.BAYI UMUR 3 WULAN AKSORONE (NYO) disebut RIDJALOLAH GHAIB,banyune NUR ROSO,segarane KUMOLAH , arane HYANG WIDHI.

4.BAYI UMUR 4 WULAN AKSORONE (MO) disebut RIKMO DJATI.banyune NUR KUMORO DJATI,SEGORONE BINDARI SUCI ,ARANE SANG HYANG ADJI.

5.BAYI UMUR 5 WULAN AKSORONE (GO) disebut DJO KUMOLO , banyune NUR KISMOYO, segarane IMOLOYO, arane SANG HYANG BRAHMO wujude SEDULUR 5(LIMO).

6.BAYI UMUR 6 WULAN AKSORONE (BO) disebut ROSO HENDRO MOYO,banyune NUR CAHYO,segarane KUMORO DHANU, arane MANU MANINGKEM MANUNGGALE KAWULO LAN GUSTI WUJUDE ROSO 6 (NEM)PRAKORO.

Hm ..hehehe yo wes yuk di lanjutkan lagi....suwe2 dungkap 7 wulan aku yoso omah cagak papat lawang songo wis dadi,ugo komlit ubo rampene arupo. 1.. balung 2.sungsum 3.otot 4.getih ...5.daging 6.kulit 7.wulu.ibu banjur gawe tenger reno pitu.kang sabanjure diarani PITONAN (LINGKEPAN) artine alat-alate omahhku pitung warno wis jangkep/kenno diarani bumi lapis pitu cagak papat lawange songo....

7.BAYI UMUR 7 WULAN AKSORONE (THO) disebut WARINGIN SUNGSANG banyune TALI ROSO,ROSO TALI,segarane segoro MADU NIRMOLO,arane HERU SETO DJINGGO MOYO DJATI. wujude KAWAH- ARI ARI.

8.BAYI UMUR 8 WULAN AKSORONE (NGO) disebut MAYANG KUMORO SARI, banyune MANIK GITO,segarane CUPU PURBO MISESO arane DJONO LOKO DJATI,wujude KAKANG MBAREP ADINE WURAGIL.

Aku umur 9 wulan .ibu gawe bubur procot apem lan gedang kang diarani PROCOTAN LAN MEGENGAN. procotan tegese: lahirku karebpe ben gangsar procot ora ono alangan sawiji opo. megengan tegese: duk naliko aku arep lahir uwal soko ibu,tansah MEGENG NAPAS.sak teruse tangggal 1 poso slametan MEGENGAN,GEDANG APEM. URIP kang ono badan wadag iku dununge ono ing TELENGE ATI..,kang kuwoso murbo amiseso omahku (jagad cilik).sak banjure tanggal 1 syawal ibu kurban sego punar,sing di arani SYAWALAN.tegese:aku wis uwal soko guwo garba dadi utusane GUSTI nindakake wajib'e URIP ono ing alam gumelar.

wiwit ono kadutane ibu nganti teko dino kelahiran mau,ugo isih duwe panguwoso jogo lan nylametake badan wadagku,semono ugo aku isih nguwasanii trimurti (GIRI LOKA,HENDRO LOKA,JANALOKA). bareng wis 5 dino utowo sepasar,panguwasaku kang ono GIRI LOKA di endih dene sadulurku papat limo pancer,kang kedadeyan soko cahyo patang prakoro,dewek'e nglungguhi ono ing KUPING,MRIPAT,IRUNG,LAN CANGKEM,anguwasani lawangan pitu(7)kang ono GIRILOKA.YOIKU BOLONGAN KUPING 2,MRIPAT2.IRUNG2.CANGKEM 1.LAN YEN ONO ING TOTO LAHIR DIARANI DINO PITU.

dewek'e duwe pangroso 5 prakoro iarani PONCO DRIYO.yoiku

1.pamireng

2.paningal

3.pangggondo

4.pangucap

5.pamikir...ing toto lahir diarani PASARAN LIMO.

sak banjur mlebu kumpul dadi siji ono ing kratone ROSO,ono ing HENDROLOKA,mapan ono sakjeroning ATI SANUBARI .BARENG AKU UMUR 35 DINO IBU KURBAN SEGO TUMPENG LAN IWEL2 diarani SELAPANAN.tegese:panguuwas
aku kraton telu wis ddi selapi (diendih) karo sedulur papat limo pancer.

bareng aku umur 105 dino ibu ugo kurban sego tumpeng lan iwel-iwel diarani TELUNG LAPAN,tegese: panguwasaku ono ing telu2ne atunggal yo iku (CIPTO,ROSO,KARSO) wis di kuwasani karo PONCODRIYO.
 

yo wiwit dino iku aku wis ora duwe panguwoso babar ppisan,wiwit soko kraton 3 tekan badan wadag lapis pitu(7) wis di aku kabeh dening sedulur papat limo pancer,kahananku banjur soyo ambles manjero.mapan ono ing TELENGE ATI SANUBARI,dene omahku di enggoni lan di kuwasani,di atur olan dijogo dewe deneg seduluur papat limo pancer.
 

koyo mangkono kahananku aku tansah urip kablenggu dening sedulurku dewe,.aku tansah urip kablenggu dening sedulurku dewe,papanku rumit banget ,panguasaku mung kari kanggo nguripi badan wadag,tujuanku urip kanggo memayu hyuning bawono ilang babar pisan ..kamongko ing tembe ..aku kudu nanggung jawab ake dewe marang GUSTI KANG MOHO KUWOSO...
 

9 .BAYI UMUR 9 WULAN AKSORONE (JI-WO) disebut HENDRO LOKO DJATI banyune NUR TIRTO MOYO,segarane TANPO TEPI arane SASTRO JENDRO YUNINGRAT WUJUDE SADAD TANPO SABDU.
 
banjur bayi lahir BYAR PADHANG.DJAGAT GUMELAR WUJUDE LINTANG DJOHAR DUMADI INGSUN...KANG ARAN 
AGUNG PAMBUDI...LAHIR ING  DESA BANGSAL KECAMATAN PESANTREN KEDIRI ..
AGUNG PAMBUDI

Tanggal Kelahiran

Tanggal Masehi: 10 Juni 1972, Sabtu Saniscara
Tanggal Jawa: 27 Bakda Mulud 1904, Setu Kliwon
Tanggal Hijriah: 27 Rabiul Akhir 1392

Dina, Pasaran: Setu, Kliwon
Windu, Lambang: Adi, Kulawu
Warsa: Be
Wuku: Kuningan
Môngsô: Karolas-Asuji (12/05 s/d 11/06)
Sadwårå/Paringkêlan: Mawulu
Haståwårå/Padewan: Brama
Sångåwårå/Padangon: Dadi
Saptåwårå/Pancasuda: Tunggak Semi
Rakam: Sanggar Waringin
Paarasan: Lakuning Bumi

Perwatakan berdasarkan Weton dan Wuku

Tanggal Masehi:10 Juni 1972, Sabtu SaniscaraTanggal Jawa:27 Bakda Mulud 1904, Setu KliwonTanggal Hijriah:27 Rabiul Akhir 1392

Watak berdasarkan weton

Dina:Setu
Membuat orang merasa senang, susah ditebak.Pasaran:Kliwon
Pandai bicara dan bergaul, periang, ambisius, urakan, kurang bisa membalas budi, setia pada janji, ceroboh memilih makanan, banyak selamat dan doanya.Haståwårå/Padewan:Brama
Tidak sabaran, emosional.Sadwårå:Mawulu
(Benih) Was-was dan curiga.Sångåwårå/Padangon:Dadi
(Kayu) Berselera tinggi dan tidak mau dilebihi orang lain.Saptåwårå/Pancasuda:Tunggak Semi
Rejekinya selalu ada, akan habis tetapi mendapatkan lagi.Rakam:Sanggar Waringin
Teduh hatinya, suka memberi perlindungan.Paarasan:Lakuning Bumi
Melindungi, mengasuh, sabar, mengalah.

Watak berdasarkan wuku

Wuku : Kuningan
  1. Dewa Bumi : Bethara Indra.
  2. Pohonnya Wijayakusuma : Rupawan.
  3. Burungnya Urang-urangan : kikir.
  4. Kuningan pinuteja : tercerahkan, selamat.
  5. Aralnya : diamuk / dikeroyok.
  6. Sedekah / sesaji : Sega punar dang-dangan beras senilai zakat fitrah, lauknya rancaban serba digoreng.
  7. Do'anya : selamat kabul, slawatnya : uang baru 25 ketheng.
  8. Kala Jaya Bumi : ada di barat menghadap ke timur. Saat wukunya berjalan selam 7 hari, sebaiknya menghindari bepergian menuju arah barat.
  9. Kuningan tata paruthul : Gersang, jangan menanam pohon yang diambil kayunya.
  10. Wuku Kuningan baik untuk menjalin persaudaraan, mecari nafkah, menolong orang.