Sabtu, 09 Agustus 2014

SILSILAH AGUNG PAMBUDI GARIS LURUS DARI BAPAK

SILSILAH AGUNG PAMBUDI GARIS LURUS DARI BAPAK


SILSILAH LELUHUR JAWA DWIPA
Sebenarnya pohon silsilah itu ada 3 (tiga) golongan
1. Sejarah Silsilah Manusia
2, Sejarah silsilah Jan yg sama sekali tidak di ketahui Manusia
3. Sejarah Silsilah Campuran (Manusia dan Banu Jan) inipun tidak banyak di ketahui kecuali dari NABI SIS AS /SANG HYANG SYTA saja


وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

1. NABI ADAM AS (SANG HYANG JANMAWALIJAYA/SYANG HYANG ADHAMA) USIA 960 TH
a.Pertama Kali Sare'at Sholat Subuh 2 Rokaat  di Turunkan Kepada Nabi Adam as, Raja Pertama Di Muka Bumi.Nama Kerajaan-nya Adalah Kusnia Malebari.Kerajaan ini Kelak Diwariskan Kepada Putranya Yang ke 13 Yang Bernama Sayidina Kayumaras.
b.Nabi Adam As,Menikah Dengan SITI HAWA ( SANG DEWI JANMAWANUJAYA/SANG DEWI KAWAHNYA)Mempunyai 40 Anak Kembar Putra Dan Putri Hingga Jumlahnya 80 Orang.Dan Ditambah Satu Anak Yang lahir Sendiri dan kelahirannya tidak melalui Rahim SITI HAWA, Anak Tersebut Di Beri Nama SAYIDINA SIS Alaihi Salam/Sang Hyang Syta .


2. NABI SIS AS (SYANG HYANG SYTA)
 Putra Ke enam Nabi Adam as..Kelahirannya tidak Melalui Rahim Siti Hawa, ia Menerima 50 Syahifah(Musyaf/lembar Kitab),ia Berperang Dengan Saudara Tuanya yaitu QOBIL (yang Membunuh HABIL Saat Peristiwa Nabi Adam Di Perintah Allah Untuk Mengawinkan Putra Putrinya Dengan Cara Kawin Silang.),NABI SIS AS Usia-nya Mencapai 900 TH.Semasa Hidup Nabi Sis As.Punya Dua Orang Istri ,Istri Pertama Adalah Dewi Mulat (Golongan Bidadari Yg Langsung Dicipta Oleh Allah ) yang Melahirkan Sayidina ANWAS Yang Kelak menurunkan Nabi Nabi.Istri Kedua Nabi Sis As Bernama Dewi Dlajah (Putri Malaikat Izajil /Tercipta dari unsur jasmani Malaikat Izajil) Yang Melahirkan Sayidinna ANWAR yang kelak Menjadi DEWA/Sang Hyang/JAWA-TA Yang Pertama Kali Di Muka Bumi ,Bergelar Syang Hyang NURCAHYA (Pengertian DEWA Disini Adalah Manusia Yang DiBeri Usia Panjang Sama Dengan Kaum Malaikat Dan Mempuyai Pengetahuan Yang Luas )Dan Sang hyang NURCAHYA Inilah Yang Kelak Menurunkan DEWA DEWA Dimuka Bumi,

3.SAYID ANWAR (SYANG HYANG NUR CAHYA) RAJA KERAJAAN MALHADEWA(MALWADEWA)Putra Nabi Sis as (Syang hyang Syta)Yang terlahir dari ibu Dewi Dlajah bin Izajil,Yang Kelak Melahirkan para DEWA
a.menikah dengan DEWI NURINI BINTI PRABU NUR HADI BIN Wenus Andakara Bin Andajali  BIN SYANG HYANG BABAR BUANA BIN IZAJIL.Pernikahan Sayid Anwar Dan Dewi Nurini Ini Terjadi Pada Zaman Nabi Musa As,,(keturunan Sayid Anwas).Syid Anwas Sudah Menurunkan Jutaan Umat manusia dan nabi nabi sedangkan sayid Anwar baru Saja Menikah Itupun atas Perintah Allah swt Agar ia Punya Keturunan Yang Bisa Menjadi Raja Raja Di India Dan Jawa (jawa maksudnya adalah pulau panjang yang membentang dari tanah aceh hingga bali )dari perkawinannya ini menghasilkan satu putra yang bernama NURASA (SYANG HYANG NURASA)

4. SYANG HYANG NURASA
 Putra Sayidina Anwar (Sang Hyang Nurcahya )yang Terlahir Dari Ibu Dewi Dewi Nurini Binti Prabu Nurhadi.Mewarisi Kerajaan Ayahnya yaitu Kerajaan MALHADEWA (MALWADEWA).
a.menikah dengan DEWI SARWATI (RAWATI) BINTI PRABU RAWANGIN BIN 
Wenus Andakara Bin Andajali   BIN SYANG HYANG BABAR BUANA BIN IZAJIL
b.mempunyai tiga anak 
1. SYANG HYANG WENING / DARMAJAKA( MENDIRIKAN KERAJAAN DI SRI LANKA  
2.SYANG HYANG WENANG(Mewarisi Kerajaan Mertuanya Raja Keling India,Yaitu Prabu Hari Bin Saraba bin Wenus andakara bin andajali bin babarbuana bin izajil)
  3. SYANG HYANG TAYA(PramanaWisesa)5.SYANG HYANG WENANG(SYANG HYANG WISESA) Putra Sang Hyang Nurasa Yang Kedua Nama Kerajaan-nya Adalah kahyangan Pulau Dewa Dengan Gelar Sang hyang jatiwisesa Ia Juga Mendirikan Kahyangan Tengguru.Kemudian ia Menjadi Raja Kerajaan Keling di India.Kerajaan Yang Kelak Dipindah ke Jawa yaitu Di Keling Kepung Kediri /(kalingga)dizaman Pemerintahan Prabu Wasumurti . 
a. menikah dengan DEWI SAOTI BINTI PRABU HARI ( RAJA KELING INDIA) SH KALINGGA PATI Dari pernikahannya itu Melahirkan 2 orang putra Dan 1 Orang Putri yaitu ,
1,Tunggal (Sang Hyang Tunggal) 
2.Hening 
3.Suyati.6.SANG HYANG TUNGGAL (Putra kesatu Sang hyang Wenang yang terlahir dari Ibu Saoti binti Prabu Hari Raja Keling /kalingga India,Ia Mewarisi Kerajaan ayahnya Yaitu Kerajaan Keling/Kalingga di India)  
Punya Dua Orang Istri 
a.istri pertama DEWI RAKTI Binti  SYANG HYANG SUYUD (RAJA JIN) ( Berputra 3 orang yaitu 1. SYANG HYANG ANTAGA (TOGOG) 
2. Syang Hyang ISMAYA (SEMAR) 
3.SANG HYANG MANIK MAYA. (BETARA GURU)
b. istri kedua DEWI DARMANI Binti SANG HYANG DARMAJAKA Bin SYANG HYANG NURASA bin SANG HYANG NURCAHYA Bin SIS AS,( punya 3 orang anak 

1. SYANG HYANG DARMA DEWA 
2. SYANG HYANG DARMASTUTI 
3. SYANG HYANG DEWANJALI7.SANG HYANG MANIK MAYA (BETARA GURU)MAHARAJA DEWA DI KAHYANGAN TENGGURU PENGUNUNGAN HIMALAYA Dan kemudian Memindahkan  Kerajaan-nya Di Pulau Jawa (pulau panjang yang membentang dari tanah aceh sampai bali..pada saat itu daratan sumatra ,jawa dan bali masih menyatu dan pulau panjang itu disebut PULAU JAWA,Kerajaan Yang dibangun Pertama kali Di Pulau Jawa Adalah Di Puncak Gunung Mahendra (G LAWU) Yang bernama Kahyangan ARGODUMILAH Yang kemudian nama Kerajaan Itu Berganti nama Menjdai KERAJAAN MEDHANG KAMULAN.(CAHAYA PERMULAAN).Itulah Kerajaan Yang Pertama Di Pulau JAWA,Maka Generasi Keturununan Para JAWATA itu disebut Orang JAWA yang artinya Kaum JAWATA.Syang hyang MANIKMAYA (BATARA GURU) Punya 10 Orang Anak Dan Tiga Orang IStri
 
a.menikah dengan DEWI UMA dan mempunyai 5 orang anak 
1.Batara Sambu (Mendirikan Kerajaan Medang Parwa Di Gunung Raja Basa Sumatra Dengan Gelar SRI MAHARAJA MALDEWA.
2. Batara Brahma (Sri Mahapunggung)/ Dewa Brahma (Mendirikan kerajaan Medang Gili  Di Gunung Mahera Banten Kemudian Nama Kerajaannya Menjadi GILING WESI )Dengan Gelar SRI MAHA RAJA SUNDA. 
3. Batara Endra (Mendirikan Kerajaan Medang Gana Di Puncak Gunung Mahameru Jawa Timur)Dengan Gelar SRI MAHA RAJA SAKRA.
4.Batara Bayu(Mendirikan Kerajaan Medang Gora Di Puncak Gunung  Karang Bali Dengan Gelar SRI MAHA RAJA BIMA 
5. Batara WISNU( Mendirikan Kerajaan Medang Pura Di Gunung Gora Sekitar Tegal Jawa Tengah Yang Kemudian Nama Kerajaanya Menjadi Kerajaan PURWACARITA )Dengan Gelar SRI MAHA RAJA SUMAN. 
6.Batara KALA.Yang terlahir tanpa melalui Rahim dewi Uma.ia lahir di samudra selatan pulau Jawa.Menjadi Raja Di Pulau Nusa kambangan.

b.istri kedua Dewi Umayi (berputra 3 orang 
1. SYANG HYANG GANESA/GANAPATI.(Penguasa Kahyangan GLUGUTINATAR.
2.SYANG HYANG KUMARA /SYANG HYANG MAHA DEWA 
3. SYANG HYANG ASMARA .

C.istri ketiga dewi ANJANI ...PUNYA SATU ORANG PUTRA YAITU 

1.SANG HANUMAN (KERA PUTIH YG SAKTI)8.BATARA BRAHMA/DEWA BRAHMA/BRAHMARAJA
 (RAJA Kerajaan Medang Gili yang Kemudian Kerajaan-nya Menjadi Kerajaan GILING WESI Di Gunung Mahera Banten (PULAU JAWA) Adalah putra ke dua BATARA GURU )Dengan Gelar SRI MAHA RAJA SUNDA. IA Berbesan Dengan BATARA WISNU.
. BATARA BRAHMA Menikah Dengan DEWI SARASWATI dan Melahirkan 

1.BATARA SADANA./BRAHMANISITA (Menikah dengan SRIHUNA/SRIHUNON.)
2.BREMANI (Menikah Dengan SRIHUNI/ Dan Melahirkan 1.DEWI SRI 2.R SADANA 3.WANDU) .
3,BRAHMANIYATI (Menikah Dengan SRIGATI/),
4.BRAHMANIYUTA (Menikah Dengan SRINADA/BASURATA Melahirkan 1.BRAHMANEKA) 
5.BRAHMANIYATA/BRAHMASADEWA (Menikah Dengan SRINADI Melahirkan 1.SUTADA/BRAHMANAKESTU). 9.BATARA SADANA /BRAHMANISITA /BREMANA /BRAHMANARAJA adalah Putra BATARA BRAHMA/BRAHMARAJA Yang Terlahir Dari Ibu DEWI SARASWATI
 
a. BATARA SADANA/BRAHMANISITA Menikah Dengan Dewi Srihunon Binti Batara Wisnu bin Syang Hyang Guru,dan melahirkan 

1.BATARA SATAPA (TRITUSTA)
2.TRIPUNGGUNG/BRAHMASTUTI.
3.TRIMATSYAKA/BRAHMAYANA.
b.BATARA SADANA/BRAHMANISITA Menikah Dengan PUJAWATI Binti PANYARIKAN putra SURENGGANA Putra PANCARESI Putra DARMAJAKA Putra SANG HYANG NURASA Putra SANG HYANG NURCAHYA Putra SANG HYANG SYTA(NABI SIS AS) Putra SANG HYANG JANMAWALIJAYA/SANG HYANG ADHAMA(NABI ADAM AS).dari perkawinan ini Melahirkan
 1.SIWANDARA/BRAHMANASIDI.
2.SASIHAWA/BRAHMANAJATI.10.BATARA SATAPA/BRAHMASATAPA /RADEN TRITUSTA/Sang Hyang Wisnumurti .Putra BATARA SADANA/BRAHMANISITA yang terlahir dari ibu DEWI SRIHUNON.  Adalah Raja Kerajaan GILINGWESI ,Ia menikah dengan RATNAWIDATI Putri Hyang SUMANTRA/BATARA SUMANTANU Putra BATARA RAMAPRAWA ..Dari pernikahanya ini Melahirkan bambang 
1.RADEN DUKUTOYA/BAMBANG PARIKENAN.
2.DEWI SRINI11.BAMBANG PARIKANAN (Putra BATARA SATAPA )
a. menikah dengan BATARI DRESANALA/Dewi Bramaneki,

Putri Hyang WISNU (BIBI NYA) Dan melahirkan 
1.RESI MANUMAYASA12.RESI MANUMAYASA Putra BAMBANG PARIKANAN ( Membangun Pertapaan Sapta Arga /Candi DI PULAU JAWA)Bersama SEMAR(JANGGAN SEMARSANTA)dan Putut Supalawa
 
a. menikah dengan dewi RETNAWATI(BIDADARI)Dan Melahirkan Beberapa anak yaitu 

1,Bambang SEKUTREM/SATRUKEM  
 2,Bambang Sriati 
3.Bambang Manumadewa.


13.RESI SEKUTREM /SATRUKEM Putra RESI MANUMAYASA Yang Terlahir dari Ibu DEWI RETNAWATI
 
a.Menikah dengan Dewi Nilawati/Batari NILAWATI (BIDADARI).Dan Melahirkan BAGAWAN SAKRI14.BAGAWAN SAKRI
 Putra RESI SEKUTREM Yang Terlahir dari ibu Dewi NILAWATI
a.menikah dengan Dewi Sati binti Prabu Partawijaya (RAJA SRIWEDARI)BIN Sandela Bin Partanadi Bin Partawirya Bin Rurya Bin ARJUNASASRABAHU,Perkawinan Ini Adalah Bertemunya TRAH SAPTA ARGA DAN TRAH ARJUNASASRABAHU ,Dari Perkawinan ini Kemudian Melahirkan BAGAWAN PALASARA.15.BAGAWAN PALASARA/PARASARA (Putra BAGAWAN SAKRI Yang terlahir dari Ibu DEWI SATI
 )ADALAH RAJA HASTINAPURA 
a..menikah dengan Dewi Durgandini/Satyawati/Gandawati(Putri Prabu basukiswara dari kerajaan Wirata.Melahirkan BEGAWAN ABIYASA/KRISNADWIPAYANA
b..menikah dengan Dewi Kekaji
c.menikah dengan Dewi Watori


16.BAGAWAN ABIYASA /KRISNA DWIPAYANA Putra BEGAWAN PALASARA/PARASARA Yang Terlahir dari Ibu Dewi 
Durgandini/Satyawati/Gandawati.
(Maha Raja Sanjaya,Rakai Mataram prasasti Canggal 732) 


17.PANDU DEWANATA (MAHARAJA HASTINA PURA)Mempunyai Dua Orang Istri ,Istri Pertama Adalah dewi KUNTI Putri Raja Surasena Raja Wangsa Yadawa Di Mathura..Dan Melahirkan 3 Orang Putra Yaitu 1,Yudistira (MAHA RAJA HASTINA PURA)2.BIMA (RAJA YODIPATI)3.ARJUNA.(RAJA MADUKARA).Dan Istri kedua Adalah Dewi Madrim Yang melahirkan anak laki laki kembar yaitu NAKULA DAN SADEWA.


18.DANANJAYA (R.ARJUNA .Kesatriya MADUKARA)Putra PanduDewanata Raja Hastinapura yang Terlahir dari Ibu Dewi KUNTI.Menikah Dengan Sumbadra Binti Basudewa (Raja Kerajaan Surasena Wangsa Yadawa)Dan Melahirkan ABIMANYU


19.R. ABIMANYU Putra DANANJAYA/R .ARJUNA Yang terlahir dari Ibu Dewi SUMBADRA.ia Menikah Dengan Dewi UTARI (Ia merupakan putri Raja WIRATA dan Ratu SUDESNA dari KERAJAAN MATSYA, dengan ibukota Wiratanagari) Dan Melahirkan PARIKESIT

20.PRABU PARIKESIT(MAHA RAJA HASTINAPURA) Adalah Putra Abimanyu Yang Terlahir dari Ibu Dewi UTARI.Pari Kesit Mewarisi nama DIPAYANA Dari leluhurnya Yaitu Resi Abyasa Dwipayana,Parikesit Menikah dengan dewi MADRAWATI /DEWI TAPEN Dan Mempunyai Seorang Anak Yang Bernama JANAMEJAYA./PRABU YUDAYANA.


21.PRABU YUDAYANA/JANAMEJAYA (RAJA HASTINAPURA Yang Kemudian HASTINAPURA Berganti nama Menjadi YAWASTINA, KERAJAAN YAWASTINA Kelak akan Tenggelam Oleh Banjir Lumpur di masa pemerintahan ASTRADARMA (MENANTU JAYABAYA)Karna Kutukan SRI AJI JABAYA ) ,PRABU YUDAYANA adalah Putra PRABU PARIKESIT Yang Terlahir dari ibu Dewi MADRAWATI/DEWI TAPEN .IA Menikah Dengan Dewi Gendrawati (Puttri Prabu Gendraprawa dari negri Gendara) dari perkawinan ini melahirkan Putra Yang Diberi Nama RADEN GENDRAYANA.


22.Prabu Gendrayana (Aswamedhadatta.)RAJA YAWASTINA /DAN PENDIRI KERAJAAN MAMENANG DI KEDIRI Mempunyai putra bernama Mapanji Jayabhaya Yang Kelak Menjadi Raja Kediri Yang Termasyur Sepanjang masa.


23.PRABU SRI AJI JAYA BAYA /Maharaja Jayabhaya adalah Raja kadiri yang memerintah sekitar tahun 1135-1157. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa.(Raja Kediri Yangg Termasyur dengan jangka Jaya Baya)Jayabaya adalah titisan WISNU. Negaranya bernama Widarba yang beribu kota di Mamenang KADIRI. Ayahnya bernama Gendrayana Raja Yawastina dan Pendiri kerajaan Widarba Mamenang Kediri, putra Yudayana Raja Yawastina, putra PARIKEST Raja HASTINApURA putra ABIMANYU, putra ARJUNA  dari keluarga PANDAWA/Permaisuri Jayabaya bernama Dewi Sara.(Dewi Sutiksnawati) Lahir darinya Jayaamijaya, Dewi Pramesti, Dewi Pramuni, dan Dewi Sasanti. Jayaamijaya menurunkan raja-raja tanah JAWA, bahkan sampai MAJAPAHIT dan MATARAM ISLAM Sedangkan Pramesti menikah dengan Astradarma Raja Yawastina, melahirkan ANGLING DARMA Raja Malawapati.Agling darma Menikah dengan Dewi Ambarwati (Putri Darma wangsa Raja Bojanegara ),Dan Menurunkan Angling Kusuma Raja Bojanegara.


24.Prabu Jaya Amijaya (putra PRABU SRI AJI JAYA BAYA yang Terlahir dari Ibu Dewi SARA

25.Prabu Jaya Amisena

26.Raden Kusumawicitra

27.Raden Citra Suma

28.Raden Pancadriya

29. Raden Anglingdriya

30.Prabu Suwelacala

31.Prabu Sri Maha Punggung

32.Prabu Kandihawan (Jayalengkara)

33.Resi Gatayu/AIR LANGGA/Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anantawikramotunggadewa RAJA MEDHANG KAMULAN Yang beribu kota KAHURIPAN dan Kemudian  di DAHA KEDIRI 1019-1043 

34.Resi Lembu Amiluhur/JAYANEGARA/

35.Raden Panji Asmara Bangun (Inu kertapati)/Sri Maha Raja Rakai Sirikan Sri Bameswara Sakalabhuwana Tustikarana SarwaniWariwirya Parakrama Digjaya Uttungga Dewa ,Adalah Raja Daha Kadhiri yang Memerintah Th 1117 M- 1130 M.Wilayah Kerajaan Daha Kadhiri Meliputi Seluruh Wilayah Kerajaan Jenggala Dan Kerajaan Panjalu.Jenggala Dan Panjalu Lebur Jadi Satu ,Tiada lagi Jenggala Dan Tiada Lagi Panjalu,,Yang Ada Hanyalah Daha Kadhiri.
Menikah dengan GALUH CANDRA KIRANA .

36.Raden Kudalaweyan /PRABU LELEA/PRABU SURYA AMILUHUR/Mahesa Tandreman.Adalah Putra PANJI ASMARA BANGUN RAJA KEDIRI /YANG KEMUDIAN MENJADI RAJA DI PAJAJARAN .

37.Raden Banjaran Sari

38.Raden Munding Sari

39.Raden Munding Wangi

40.Prabu Pamekas

41.Raden Jaka Sesuruh (R.Wijaya) PENDIRI Majapahit1

42.Prabu Taruma(Bhre Kumara)

43.Prabu Hardaningkung (Brawijaya I)

44.Prabu Hayam Wuruk (Brawijaya II) MAJAPAHIT MENGALAMI ZAMAN KEEMASAN

45.Raden putra (Brawijaya III)

46.Prabu Partawijaya (Brawijaya IV)

47.RADEN ANGKAWIJAYA (Damarwulan) BRAWIJAYA V MAJAPAHIT TERAHIR

48.RADEN BETHORO KATHONG /LEMBU KANIGORO/RADEN JAKA PITURUN 
(ADIPATI PONOROGO KE 1 yaitu DIWISUDA pada hari Ahad Pon tanggal 1 Bulan Besar tahun 1418 Saka, bertepatan dengan Tanggal 11 Agustus 1496 atau 1 Dzulhijjah 901 Hijriyah. Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai Hari Jadi Kabupaten Ponorogo.)Adalah Salah Satu Diantara Putra PRABU BRAWIJAYA V .
Menikah Dengan NIKEN GANDINI Putri KiAgeng Kutu 
49.EYANG NDORO PRENGGO Adalah putra R BETHORO KATONG 

50.EYANG SEKAR PUTIH 

51.EYANG IRO DONGSO

52.EYANG IRO WONGSO

53.EYANG DIPO

54.EYANG YADI (swargi Makamnya di NJANTI KEDIRI Berdampingan dengan makam Istrinya.


55.EYANG KHUDORI Putra Eyang Yadi yang lahir di KEDIRI Th 1011 M.
a. menikah dengan EYANG PUTRI RUBINGAH BINTI EYANG ALI BIN EYANG SHOLEH
b. mempunyai 9.orang anak.
c.swargi di makamkan di desa BANGSAL Bersama Istri Dan Mertuanya.

56. KANJENG ROMO MUHAMMAD ROIKAN ZAINUDIN AZHARI /MATROIKAN (putra kedua lanang mbarep Eyang Khudori)Lahir Di KEDIRI Th 1942 M 
a.menikah dengan KANJENG IBU NASHRINI/SRI ERMANTI BINTI EYANG ISMAN BIN EYANG KAHAR
b.mempunyai 7 orang anak

57.AGUNG PAMBUDI (Panji Asmara) putra ke4 ( empat) Lanang Mbarep Kanjeng Romo MUHAMMAD ROIKAN ZAINUDIN AZHARI bin Eyang Khudori
 ,Lahir 10 JUNI 1972 Di Desa Bangsal Kec Pesantren KEDIRI Menikah DI JAKARTA Dengan Nurlaila binti Supatmo Bin Hideung Dari Sunda Bogor,Dari Perkawinannya Melahirkan seorang Putra Bernama ANGGER MAULANA HASANUDIN yang Terlahir Di Ibu Kota Jakarta Pada 4 Desember 1996 M,


58.
ANGGER MAULANA HASANUDIN adalah Putra Pertama Agung Pambudi Yang Terlahir Dari Ibu Nurlaila Binti Supatmo Bin Hideung ,ANGGER MAULANA menikah dengan FITRI FALIHAH Binti Bisyiril hafi bin Ustad Memed Banten ,dan melahirkan dua orang Anak ,anak yang pertama laki laki bernama FABIAN AS'AD MAULANA. (Jakarta 20 Januari 2015 selasa wage)Yang Kedua Perempuan bernama NAIRA(Jakarta 2017)

59.
FABIAN AS'AD MAULANA Adalah Putra ANGGER MAULANA HASANUDIN Yang Pertama Yang Terlahir dari Ibu FITRI FALIHAH Binti BISYIRIL HAFI Bin Ustad MEMED ,Lahir Di Jakarta 20 Januari 2015 Hari Selasa Wage ).


Silsilah catatan pribadi leluhur turun temurun..untuk pribadi dan keluarga/kerabat dekat. 


KANJENG ROMO MUHAMMAD ROIKAN ZAINUDIN AZHARI /MATROIKAN (putra kedua lanang mbarep eyang khudori) 
a.menikah dengan KANJENG IBU NASHRINI/SRI ERMANTI BINTI EYANG ISMAN BIN EYANG KAHAR
b.mempunyai 7 orang anak 
Ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku terma...suk orang-orang yang berserah diri". (QS. 46:15)semua hakekatnnya adalah dari diri yg satu...Ya Allah sesungguh aku memiliki dua orang tua yg telah renta dan aku pun memiliki istri dan anak-anak kecil. Aku biasa menggembala kambing-kambing utk mereka. Apabila aku telah membawa pulang kambing-kambingku aku biasa memerah susu dan aku awali dgn memberikan minum kepada kedua orang tuaku sebelum memberikan kepada anak-anakku. Suatu ketika aku terlalu jauh menggembala sehingga belum juga pulang sampai sore hari hingga kudapati mereka berdua telah tidur. mk aku pun memerah susu sebagaimana biasa. Kemudian aku datang membawa susu perahan itu dan berdiri di sisi kepala ayah ibuku. Aku tdk ingin membangunkan mereka berdua dari tidur dan aku pun tdk ingin memberi minum anak-anakku sebelum mereka berdua sementara anak-anakku menangis kelaparan di sisi kedua kakiku. Terus menerus demikian keadaanku dgn mereka hingga terbit fajar. Ya Allah jika Engkau mengetahui bahwa aku lakukan semua itu utk mengharap wajah-Mu berikanlah jalan keluar dari batu itu hingga kami dapat melihat langit.”رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي
عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri ni'mat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".(qs an naml 19:19).


1.Amien Sri Puji Astutik (Kakang Mbok Dewi Sekartaji)
2.Mey Saroh Yulikah (Kakang Mbok Ratu Kencono Wungu)
3.Agung Pambudi (Panji Asmara)
4.Bayu Agustianto (Sang Sena Bima Sakti)
5.Doni Wicaksono (Begawan Mintaraga)
6.Roni Susiawan Sang Nakula (Roni Wijaya/tanpo aran)

7.Mister Suparman Sang SadewaAGUNG PAMBUDI (PANJI ASMARA)
Putra Keempat( Lanang Mbarep )Bapak Muhammad Roikan Zainudin Ashari .
wajah yg selama ini ..ternyata..adalah diri yg paling ku kenal.. kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan di bumi dialah yg mempunyai Singasana yang Agung ,Yang melahirkan sejuta Cinta di hatimu...Cintamu kan membawamu kedalam Ruangnnya...dan ia akan mencari zat dan sifat yg mampu berpadu..dalam kasanah dua kalimah Syahadat.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar